29,2% kvinnor kommer till tals i nyhetsmedier

Rättviseförmedlingen Rättvisaren 2016

I veckan släppte Rättviseförmedlingen sin rapport ”Rättvisaren 2016”. Den syftar till att analysera vilka som får synas och höras i nyhetsartiklar i svensk nyhetsmedia. Urvalet i studien var 1200 slumpmässigt utvalda webbartiklar från 11 stora nyhetssajter* under 2016. Fördelningen i denna rapport visar sig vara ungefär densamma som rapporten ”Räkna med kvinnor 2015” (som studerat nyheter i både tv, radio och press).

Resultaten från Rättvisaren 2016 visar bl.a. att:

  • 29,2 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier är kvinnor.
  • 8,1 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier har utomnordisk bakgrund
  • Kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund är kraftigt underrepresenterade i nyheter om ekonomi och näringsliv

I Rättvisaren 2016 har fokus även lagts på att studera vilka som får höras som experter. Expertroller i nyhetsmedia är en form av maktposition eftersom de ofta får förklara och leverera ”sanningar”. Val av experter sänder därför en viktig signal till nyhetskonsumenterna.

Resultaten Rättvisaren 2016 om expertrollerna visar att:

  • 29.9 procent av experterna som får komma till tals i svenska medier är kvinnor.
  • 8 procent av experterna har utomnordisk bakgrund.
  • Den vanligaste experten är en forskare eller någon annan som arbetar på högskola eller universitet
  • Stereotyperna om vilka ämnen som är traditionellt kvinnliga och manliga påverkar vem som får kommentera dem. 25,5 procent av experterna som fick kommentera politik och ekonomi var kvinnor, medan motsvarande siffra för experterna som fick kommentera sjukvård och utbildning var 43,4 procent.

Se rapporten i sin helhet här. Se Rättviseförmedlingens sammanfattning här.

Bild: Rattviseformedlingen.se

* Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Metro, Nyheter 24, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio (sr.se), Sveriges Television (svt.se/nyheter) och Sydsvenskan.

Skavlan ger män mer taltid än kvinnor

Skavlan 2016

Norsk-svenska succéprogrammet Skavlan ångar på med sin 16:e säsong. Nytt för hösten är att studion delvis är flyttad till New York, vilket tycks sprida glans på gästlistan. Studion har bl.a. gästats av Bruce Springsteen, Arianna Huffington, Paul Simon och Melinda Gates. Även svenska kändisar som Håkan Hellström, Michael Persbrandt och Laleh har deltagit.

Könsfördelningen tycktes jämn när vi kastade ett öga på gästlistan, men hur står det till med talfördelningen mellan könen? Det ville vi ta reda på genom att GenderTimer-mäta de 10 första avsnitten av säsongen.

Könsfördelning visade sig vara ganska jämn, 20 kvinnor och 24 män har hittills gästat. Resultaten visar sedan att kvinnornas gemensamma taltid (9858 sek, 43,5 %) var lägre än männens gemensamma taltid (12 775 sek, 56,5 %). Siffrorna visar också att en kvinna som gästar programmet får mindre taltid i genomsnitt än en man som gästar programmet (492 sek/snitt respektive 532 sek/snitt).

Om vi ser till den totala fördelningen (gäster + programledare) är Skavlan klart mansdominerat. Då får kvinnorna endast 33,4 % av taltiden och männen 67,6 %. Resultaten innebär att Skavlan i sin helhet hamnar på svarta listan som ett program som bidrar till att öka den redan ojämställda könsfördelning (en tredjedel) i media.

Resultat Skavlan, avsnitt 1-10:

Antal kvinnor som gäster: 20
Antal män som gäster: 24

Gemensam taltid kvinnorna som gästar: 9858 sek (43,5 % av gästernas taltid)
Gemensam taltid män som gästar: 12775 sek (56,5 % av gästernas taltid)

Taltid i genomsnitt per kvinna som gästar: 492 sek
Taltid i genonsnitt per man som gästar: 532 sek

Taltid Fredrik Skavlan: 7881 sek
Total taltid män som gästar + Fredrik Skavlan: 12775 + 7881 = 20656 sek (67,6 % av total tid)

Bild: seher.no

GenderTimer lanserar Vita & Svarta listan

vita-svarta-listan3

Nu lanserar GenderTimer Vita och Svarta listan! Genom att sätta siffror på program i TV, radio och andra medier så hoppas vi bidra till att fler får upp ögonen för att ojämställdhet. Se listan och mer info här.

VITA LISTAN (40%+)

SVARTA LISTAN (39%-)

 

Kvinnlig dominans i Ett jobb för Berg på Kanal 5

Ett Jobb För Berg

Ett jobb för Berg” är programmet där Carina Berg praktiserar hos kända svenskar. Det är den andra säsongen som precis har avslutats och de medverkande var Mikael Persbrandt, Charlotte Perrelli, Tony Irving, Pernilla Wiberg, Victoria Silvstedt, Sven Göran Eriksson (50 % kvinnor och 50 % män).

Vi mätte alla sex avsnitt för att se om talfördelningen skiljer sig när Carina träffar kvinnliga respektive manliga gäster.

Resultaten visar att de kvinnliga gästerna i genomsnitt talade lite mindre (16 min 38 sek/person) än männen (18 min 43 sek/person). En fördelning som betraktas som jämn. Konstigt nog talade även Carina lite mindre i programmen med de kvinnliga gästerna (10 min 39 sek/program) än med de manliga gästerna (11 min 34 sek/program).

Till sin totala talfördelning (gäster plus programledare) får kvinnorna 67,5 % av taltiden och männen 32,5 %. Det innebär att det som enskilt program är kvinnodominerat och har en ojämn talfördelning, men att det i stort bidrar till att öka jämställdheten i svenska medier, där kvinnor endast utgör en tredjedel av de som kommer till tals.

Resultat Ett jobb för Berg, Säsong 2 Avsnitt 1-6:

Antal kvinnor som gäster: 3
Antal män som gäster: 3

Gemensam taltid kvinnorna som gästar: 2994 sek
Gemensam taltid män som gästar: 3369 sek

Taltid programledare när kvinnorna gästar: 1917 sek
Taltid programledare när män gästar: 2084 sek

Total taltid kvinnor (inkl. programledare): 6995 sek (67,5 %)
Total taltid män: 3369 sek (32,5 %)

Bild: dplay.se

Manlig dominans i SVTs Fråga Lund

Fråga Lund SVT

”Fråga Lund” är höstens nya underhållande faktaprogram på SVT med Kristian Luuk i spetsen. Det går ut på att en forskarpanel svarar på kluriga frågor om allt mellan himmel och jord. Programmet har en kvinnligt dominerad expertpanel, men hur fördelas egentligen taltiderna i sin helhet? Det ville vi ta reda på.

För att få fram relevant statistik har vi mätt de fem första avsnitten och summerat alla röster i programmet.

Själva könsfördelningen bland ”huvudpersonerna” är mycket jämnt fördelad. Kristian Luuk är programledare och forskarpanelen består av tre kvinnor och två män. Vid enstaka kortare reportage intervjuas folk på stan och deltar i mindre inslag, men i huvudsak består programmet av 50 % kvinnor och 50 % män.

Mätningen visar dock att taltiderna är mindre jämställda. Kvinnorna får sammanlagt 38 % av talartiden och männen 62 %. Den främsta anledningen till den manliga dominansen är att Kristian Luuk tar upp mycket talartid som programledare.

Det här är ett intressant exempel och en ”nöt att knäcka” för TV-kanalerna om de vill se till att öka kvinnors representation i media till en mer jämställd nivå. För även om paneler, gäster och experter har en jämn könsrepresentation – kan alltså manliga programledare leda till ojämställd talfördelning. Det såg vi inte minst i vår mätning av Breaking News med Filip och Fredrik.

Resultat Fråga Lund, Avsnitt 1-5:

Antal kvinnor (bland huvuddeltagarna) som fick taltid: 3
Antal män (bland huvuddeltagarna) som fick taltid: 3

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 5838 sek (38 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 9527 sek (62 %)

Taltid per kvinnlig huvuddeltagare: 1946 sek
Taltid per manlig huvuddeltagare: 3175 sek

Bild: Expressen.se