ICAs hyllade reklamsåpa visar sig vara ojämställd

ICA-reklam
ICAs reklamsåpa har fått flertalet utmärkelser i reklamtävlingar, blivit inskriven i Guiness rekordbok och hyllats för sin mångfald. Men en mätning avslöjar att den är allt annat än jämställd, då den totaldominerats av manliga karaktärer.

Männen dominerar både i antal och tar dessutom mer talartid per person. Den visar sig ha haft tre gånger fler manliga än kvinnliga karaktärer på rollistan och männen har fått mer än 80 % av all taltid genom åren.  Sammanlagt har reklamsåpan bestått av 75 % män.

Mätningen gjordes av de 359 avsnitt som finns i ICAs egna app ”ICA Play”. Avsnitten sträcker sig från 2006 fram till juli 2016.

Det här är ett bra exempel på hur svårt det är att hålla olika diskrimineringar i huvudet samtidigt. Det visar hur stark den manliga normen är i praktiken. Vi hyllar reklamsåpan för sitt inkluderande anslag men reagerar inte alls på att den ger kvinnor mindre utrymme än genomsnittet på bara 30% för media.

Fenomenet är inte ICAs fel, men det här är ett bra exempel på hur den manliga dominansen fungerar. Men företag som ICA kan välja att bidra till jämställdhet så mycket som möjligt – eller att bidra till ojämställdhet.

Sammanställning resultat:

Antal avsnitt: 359 st (mellan 2006-2016)

Taltid för samtliga kvinnliga karaktärer: 1664 sek
Taltid för samtliga manliga karaktärer: 7195 sek

Procentuell taltid för samtliga kvinnliga karaktärer: 18,8 %
Procentuell taltid för samtliga manliga karaktärer: 81,2 %
Deltagare
Sammanlagt antal kvinnliga karaktärer som får taltid: 286 st (24,34 %)
(en kvinnlig karaktär som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt)
Sammanlagt antal manliga karaktärer som får taltid: 889 st (75,65 %)

Bild: Expressen.se

Jämställda seminarier i Almedalen hos SKL och Svenskt Näringsliv

almedalen 2016

Det slogs nytt rekord under Almedalsveckan, i år var det över 3700 inbokade evenemang. GenderTimer var på plats för att undersöka hur könsfördelningen såg ut i paneler och seminarier. Och vi bestämde oss för att genomföra ett ”jämställdhets battle” mellan Svenskt Näringsliv och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

Tävlingsmomentet gick ut på att mäta seminarier där dessa stod som arrangörer och titta på könsfördelning och taltid. Vi mätte sammanlagt fem seminarier med Svenskt Näringsliv (1,2,3,4,5) och fem med SKL (1,2,3,4,5). Upplägget på seminarierna var oftast att sakkunniga först uttalade sig i ämnen och/eller presenterade en rapport, vilket sedan följdes upp av en paneldebatt. Våra mätningar fick inkludera alla inbjudna gäster (paneldeltagare och sakkunniga) och exkludera moderatorer.

Resultaten visar att båda organisationerna arrangerade relativt jämställda seminarier.

Sett till könsfördelning bland deltagarna hade SKL en något jämnare fördelning (54,8 % kvinnor och 45,2 % män) än Svenskt Näringsliv (41,66 % kvinnor och 58,33 % män).

Talfördelningen per deltagare var också relativt jämn. 566 sek per kvinnlig deltagare och 603 sek per manlig deltagare hos SKL. 347 sek per kvinnlig deltagare och 367 sek per manliga deltagare hos Svenskt Näringsliv.

Det som dock stack ut var könsfördelningen bland moderatorerna. Svenskt Näringsliv hade manlig moderator 4/5 gånger och SKL hade manlig moderator 5/5 gånger.

Resultat Svenskt Näringsliv, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5668 sek (40,16 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 8443 sek (59,83 %)

Antal kvinnliga deltagare: 10 (41,66 %)
Antal manliga deltagare: 14 (58,33 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 566 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 603 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 1
Antal manliga moderatorer: 4

Resultat SKL, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5905 sek (53,47 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 5138 sek (46,52 %)
Total taltid manlig programledare: X sek

Antal kvinnliga deltagare: 17 (54,8 %)
Antal manliga deltagare: 14 (45,2 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 347 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 367 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 0
Antal manliga moderatorer: 5

Centern mest jämställt och kvinnor dominerar i antal på partiernas seminarium i Almedalen

centerpartiet

Ett kvantitativt mått för jämställdhet är att mäta taltider, ett annat är att räkna andelen kvinnor respektive män som får tala. För att kartlägga partiernas planerade talfördelning under Almedalsveckan har vi tittat på hur respektive partis könsfördelning ser ut när de själva ska arrangera seminarium i Almedalen.

Siffrorna baserar sig på respektive partis alla planerade seminarium (enligt programmet på Almedalen.info), där partiet står som arrangör eller medarrangör (inklusive talen). Vi besvarar alltså frågorna: Hur många och hur stor andel kvinnor respektive män har partierna med på sina seminarium under Almedalsveckan 2016?

Resultaten visar att Centerpartiet är det mest jämställda partiet, sett till andelen kvinnor respektive män inplanerade på deras seminarium. Sedan kommer Moderaterna följt av Vänsterpartiet.

Vi kan också se att  tre partier har kraftig övervikt av antal kvinnor och två partier kraftig övervikt av antal män. I sin helhet är det betydligt fler deltagande kvinnor (83) än män (47). Men detta är förstås bara ett mått, för även om deltagandet ser ut på ett sätt kan taltiderna i praktiken bli ett helt annan.

Kortfattad sammanställning:
Liberalerna: Fler manliga deltagare (75 %)
Sverigedemokraterna: Fler manliga deltagare (75 %)
Centerpartiet: Jämnast fördelning (kvinnor 47,82 % & män 52,17 %)
Moderaterna: Fler kvinnliga deltagare (61,5 %)
Vänsterpartiet: Fler kvinnliga deltagare (62,5 %)
Socialdemokraterna: Fler kvinnliga deltagare (71,42 %)
Kristdemokraterna: Fler kvinnliga deltagare (75 %)
Miljöpartiet: Fler kvinnliga deltagare (84 %)

Samtliga resultat:

Liberalerna
Seminarium: 1, 2
Antal kvinnor: 1
Antal män: 3
Andel kvinnor: 25 %
Andel män: 75 %

Sverigedemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4
Antal kvinnor: 1
Antal män: 3
Andel kvinnor: 25 %
Andel män: 75 %

Centerpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Antal kvinnor: 11
Antal män: 12
Andel kvinnor: 47,82 %
Andel män: 52,17 %

Moderaterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5
Antal kvinnor: 16
Antal män: 10
Andel kvinnor: 61,5 %
Andel män: 38,5 %

Vänsterpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4
Antal kvinnor: 10
Antal män: 6
Andel kvinnor: 62,5 %
Andel män: 37,5 %

Socialdemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal kvinnor: 20
Antal män: 8
Andel kvinnor: 71,42 %
Andel män: 28,57 %

Kristdemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3
Antal kvinnor: 3
Antal män: 1
Andel kvinnor: 75 %
Andel män: 25 %

Miljöpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Antal kvinnor: 21
Antal män: 4
Andel kvinnor: 84 %
Andel män: 16 %

Bild: mikandersson.se

Rekordmånga mätningar med GenderTimer under Landsbygds Riksdag 2016

Under helgen 27-29 maj samlades Landsbygds Riksdag i Visby. Det är en av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling och har anordnats vartannat år sedan slutet av 1980-talet. Landsbygds Riksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang. Här samlas landsbygdsaktivister, politiker och tjänstemän under ett par dagar för att verkligen driva landsbygdsfrågorna framåt och sätta landsbygdsutveckling högt upp på den politiska agendan. De flesta deltagarna kommer ifrån byarörelsens cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper och våra kommun- och länsavdelningar.

”kvinnor tog större del av den planerade och förberedda talartiden, medan männen tog klart mycket mer utrymme under oplanerad tid som frågestunder”

Hela Sverige ska leva, som arbetar aktivt med jämställdhet, mätte alla sina seminarier med GenderTimer. Under helgen mättes hela 29 möten med sammanlagt 714 deltagare (421 kvinnor och 293 män). Siffror som vi på GenderTimer ser som rekord under två dagar.

De sammanlagda resultaten visade att männen var 41% av deltagarna och talade 47% av tiden. En reflektion från mätningarna var att kvinnor tog större del av den planerade och förberedda talartiden, medan männen tog klart mycket mer utrymme under oplanerad tid som frågestunder.

 

Mästarnas mästare bidrar till att kvinnor hörs ännu mindre i media

Mastarnas-mastare-2016

Peter Forsberg lyfte tillslut bucklan i årets säsong av SVTs Mästarnas Mästare. Ett program fyllt med vinnarskallar och hårda kamper. Utgångsläget i årets upplaga var 50-50% kvinnliga resp. manliga deltagare. De 12 deltagarna på startlinjen var:

Caroline Ek (Kickboxning)
Hanna Marklund (fotboll)
Jörgen Persson (pingis)
Karolina A Höjsgaard (orientering)
Niklas Jihde (innebandy)
Peter Forsberg (hockey)
Anders Eriksson (enduro)
Björn Ferry (skidskytt)
Heidi Andersson (armbrytning)
Inez Karlsson (jockey)
Kennet Andersson (fotboll)
Kicki Johansson (basket)

När program har en jämn könsfördelning är det alltid intressant att mäta just talfördelningen. Men en avgörande ingrediens i Mästarnas Mästare är att deltagare åker ut ur programmet vartefter, vilket också förändrar könsfördelningen. Därför är det mest intressant att titta på den genomsnittliga taltiden per kvinnlig resp. manlig deltagare.

Vi mätte alla 10 program och resultaten visar att den genomsnittliga taltiden för en kvinnlig deltagare var 73% av en manlig deltagares taltid. Summerar vi all taltid hörs kvinnorna 33% av tiden, vilket motsvarar genomsnittet för kvinnor i media generellt. När den manliga programledaren räknas med blir siffran endast 25%. Mästarnas Mästare bidrar alltså till att kvinnor hörs ännu mindre i media.

Resultat Mästarnas Mästare 2016, del 1-10:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 4487 sek
Gemensam taltid manliga deltagare: 8984 sek
Total taltid manlig programledare: 4486 sek

Antal kvinnliga deltagare summerat över 10 program: 21
Antal kvinnliga deltagare summerat över 10 program: 31

Taltid per kvinnliga deltagare: 213 sek (i genomsnitt per program)
Taltid per manliga deltagare: 289 sek (i genomsnitt per program)

Bild: allas.se