Barnkanalen arbetar genusmedvetet när barnprogram dubbas

ab-masterflyg-jpg

SVTs Barnkanalen arbetar medvetet med genus och jämställdhet när utländska barnprogram köps in och ska dubbas. I en artikel i Aftonbladet beskriver kanalens inköpschef, Pontus Torpvret, att det ibland blir hårda förhandlingar.

De har bl.a. bytt kön på karaktärer i program som ”Mästerflygarna” och ”Full fart i verksta”. Enligt Pontus är det deras plikt att visa att programmen är precis lika mycket för tjejer som killar. Det ultimata målet är 50/50. Men det handlar inte bara om statistik och siffror. Det handlar lika mycket om vilken typ av karaktärer tjejerna i filmerna får.

– Det vi framför allt är ute efter är att få fram tjejer som är starka. Vanliga tjejer om man säger så. Tjejer som klättrar i träd, tjejer som bygger lådbilar och tjejer som går på upptäcksfärd. Som tjejer faktiskt gör i vanliga livet. Samtidigt är vi måna om att lyfta fram mjuka killar också, säger han.

Cirka 70 procent av Barnkanalens material köps in från utlandet. Att hitta starka kvinnliga huvudkaraktärer kan vara en utmaning. Pontus fortsätter:

– Traditionellt är det ofta att tjejer ska vara ordentliga. Tjejer får ofta en roll att påpeka vad som är okej och vad som inte är okej, medan killarna tenderar att vara fria, vilda och busiga. Det är där vi gärna vill komma ett steg längre: Du kan vara vild och busig oavsett vem du är. Det är inte reserverat för killar.

Källa text: Aftonbladet.se
Bild: SVT.se

ICAs reklamsåpa ska bli mer jämställd

Vi på GenderTimer kunde i somras avslöja att ICAs reklamsåpa, hyllad för sin mångfald, visade sig vara ojämställd. Under sina 14 år har den haft tre gånger fler manliga än kvinnliga karaktärer på rollistan, 75%, och männen har dessutom fått 80 % av all taltid, alltså har männen hörts mer per person än kvinnorna.

Att såpan har hyllats för sitt inkluderande anslag, men ingen har reagerat på att den gett kvinnor ett väldigt litet utrymme. Det visar hur stark den manliga normen är i praktiken. Mätningen satte fingret på hur svårt det är att hålla olika diskrimineringar i huvudet samtidigt.

Nyheten väckte stort intresse i media (SvD, GP, HD-Sydsvenskan, ResumeNyheter24,  Metro, Norran, Omni, Norran m.fl.) och ICA höll med om kritiken. Deras marknadsdirektör  beskrev hur arbetet skulle tas vidare:

– Könsfrågan är en av flera mångfaldsfrågor som vi självklart ska ta hänsyn till. Vi har en ambition i vår kommunikation att den ska spegla samhället. Vi tittar vidare på hur vi ska spegla det på ett så bra sätt som möjligt, säger Mats Liedholm, marknadsdirektör på ICA om mätningen.

Nu har ICA hunnit putsa på sin kommunikation och som ett första steg lanserades en jämställdhetsplan i veckans avsnitt. Hatten av till ICA som lyssnar och lär. Nu återstår bara en sak, att med spänning följa hur jämställd världens längsta reklamsåpa kommer kunna bli. Men arbetet har börjat.

 

Filip och Fredrik, bättre kan ni väl?

filipfredrik-breakingnews2016

I veckan drog Filip och Fredrik igång en ny säsong av Breaking News på Kanal 5. Programmet där duon presenterar nya vinklar på dagsaktuella händelser och tar emot gäster i studion.

Med utgångspunkt i att kvinnor får komma till tals mindre än män i svenska medier (utgör bara en tredjedel), gör vi mätningar för att se vilka program som drar upp respektive ner statistiken. Vi har därför mätt taltiderna och talfördelningen under den första veckan (avsnitt 1-4) av Breaking News.

Resultaten visar att könsfördelningen bland gästerna är jämn (46,4 % kvinnor och 53,6 % män). Vi ser också att talfördelningen bland de kvinnliga och manliga gästerna har en jämn fördelning (kvinnor 54,4 % och män 45,6 %).

Vad som däremot sticker ut, är när vi tittar på programmet i sin helhet. När vi summerar gästernas taltider med Filip och Fredriks. Då visar det sig att de kvinnliga deltagarna endast får 13,6 % av taltiden i programmet, vilket gör att Breaking News solklart bidrar till att kvinnor hörs ännu mindre i media.

Låt oss utgå ifrån att ni, Filip och Fredrik, också vill att kvinnor ska få lika mycket medieutrymme överlag som män. Låt oss också utgå ifrån att ni har ett uppskattat koncept som ni varken vill eller kan splittra upp. Hur kan ni då se till att inte minska kvinnors utrymme i media?

Resultat mätningar avsnitt 1-4

Antal kvinnliga gäster: 13  st (46,4 %)
Antal manliga gäster: 15 st (53,6)

Taltid kvinnliga gäster: 1152 sek (54,4 %)
Taltid manliga gäster: 967 sek (45,6 %)

Taltid Filip & Fredrik: 6309 sek

Bild: dplay.se

Kvinnlig dominans i SRs Sommarlov i Barnradion

SRs Sommarlov i Barnradion
I tidigare inlägg presenterade vi mätresultaten från SVTs Sommarlov. För att jämföra taltiderna har vi också mätt SRs Sommarlov i Barnradion med Amelie Nörgaard.

Årets tema i både SVTs och SRs Sommarlov är hjältar i olika former. Att göra skillnad för andra människor och sig själv. Det kan handla om saker i det stora, likväl som i det vardagligt lilla.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga roller och deltagare i 10 efterföljande avsnitt (mellan 13-26 juli) och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer fler kvinnor (63,4 %) än män (36,6 %) och taltiden domineras av de kvinnliga karaktärerna (kvinnorna får 74,3 % av taltiden). Till skillnad från SVTs Sommarlov, som hade en jämn talfördelning, är SRs Sommarlov kvinnligt dominerad.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar SRs Sommarlov i Barnradion alltså till ökad jämställdhet sett utifrån totalstatistiken.

Resultat SRs Sommarlov, 10 avsnitt (13-26 juli):

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 26 (63,4 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 15 (36,6 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 3165 sek (74,3 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 1096 sek (25,7 %)

Taltid per kvinnlig deltagare: 121 sek
Taltid per manlig deltagare: 73 sek

Bild: SR.se

SVTs Sommarlov bidrar till jämställdhet

sommarlov SVT

Vi har mätt könsfördelning och taltider i det populära barnprogrammet Sommarlov, som visas på SVT varje morgon hela sommaren. Årets tema är superhjältar, vilket handlar om att väcka alla superhjältar runt om i landet för att stoppa den så kallade ”Sommarskuggan”. Programledarna reser bl.a. ut i Sverige en gång i veckan för att träffa olika barn som alla har olika superkrafter.

För att få fram relevant statistik mätte vi 10 avsnitt. Vi summerade programledarnas och övriga deltagares taltider (inkl alla som blir intervjuade). Och vi exkluderade filmerna/serierna som visas i programmen.

Programmet hade sammanlagt 57,7 % kvinnliga deltagare och 42,3 % manliga. Kvinnorna fick 53,7 % av taltiden och männen 46,3 %. Resultatet visar att Sommarlov har en relativt jämn fördelning. Fler kvinnliga deltagare och mer sammanlagd taltid för de kvinnliga deltagarna. Per person talade de kvinnliga deltagare dock lite mindre än de manliga.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar Sommarlov alltså till ökad jämställdhet sett från totalstatistiken.

Resultat Sommarlov, avsnitt 35-44:

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 30 (57,7 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 22 (42,3 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 4616 sek (53,7 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 3971 sek (46,3 %)

Bild: svtstatic.se