Så används GenderTimer på Handelshögskolan

GenderTimer Handelshögskolan

GenderTimer används i undervisningen på Handelshögskolan i Stockholm, både för att mäta lärare och elever.

– Jamen visst, jag använder GenderTimer när jag undervisar. Tycker det är toppen! säger Nina Åkestam, som undervisar i masterprogrammet i marknadsföring.

De brukar framförallt ta tid på två saker. Dels när studenterna presenterar och hon själv sitter i publiken, och dels om en kollega undervisar och hon är med som side-kick. Det kan vara användbart både för att mäta hur mycket tid som läggs på frågor från manliga respektive kvinnliga studenter. Eller när de för lärarnas skull vill få koll på att de har en rättvis talfördelning mellan könen.

”Det brukar bli väldigt uppskattat och lärorikt för alla inblandade!”

En intressant övning är att låta folk gissa hur talfördelningen sett ut efter att en mätning är genomförd. Det är något som Nina brukar använda sig av:

– Oftast spelar jag tillbaka det till studenterna själva, som inte vet att jag har mätt, och låter dem gissa hur många procent som killar respektive tjejer har pratat. Oftast underskattar de killarnas taltid rejält, och överskattar tjejernas. Det blir sen grunden till en diskussion om förväntningar på olika kön, och hur konstigt jämställdhet kan kännas, eftersom vi är så ovana vid det. När det börjar närma sig 50/50 brukar nämligen både killar och tjejer känna att tjejerna ”tar över”.