Analys av Hollywoodfilmer visar ojämn talfördelning

Film Dialogue

I en genomgång av 8000 manus, och matchning mellan repliker och skådespelare, har författarna på polygraph.cool kartlagt ca 2000 filmer och tittat på roll- och talfördelning mellan kvinnliga och manliga skådespelare. En mycket ambitiös analys som ringar in intressanta resultat.

Författarna beskriver själva att det kan finnas en viss felmarginal utifrån deras metod. Exempelvis kan mindre roller dyka upp i filmerna som inte står med i manus, eller att delar från manuskripten klippts bort i filmerna. Men oavsett felmarginal visar kartläggningen en tydligt ojämn talfördelning mellan kvinnliga och manliga roller, och att ”Hollywood” tydligt bidrar till att minska andelen kvinnor som hörs i media. 75% av filmerna var mansdominerade, men bara 8% av filmerna domineras av kvinnor.

– 15,35% av filmerna hade 90%+ manliga dialoger
– 60,3% av filmerna hade mellan 60-90% manliga dialoger
– 15,7% av jämställd talfördelning (+/-10%)
– 8,2% av 60-90% kvinnliga dialoger
– 0,4% av 90%+ kvinnliga dialoger

Analysen visade också att det är skillnad på vilken ålder kvinnliga och manliga skådespelare får mer taltid. För de kvinnliga rollerna så sjunker antal repliker i manuskripten med stigande ålder från 22 år upp till 65 år. Men för männen är det en motsatt kurva, d.v.s. deras taltider ökar istället med stigande ålder från 22 år till 65 år.

Talfördelning Hollywoodfilmer

Läs om hela kartläggningen här.