Månadsarkiv: juli 2016

ICAs hyllade reklamsåpa visar sig vara ojämställd

ICA-reklam
ICAs reklamsåpa har fått flertalet utmärkelser i reklamtävlingar, blivit inskriven i Guiness rekordbok och hyllats för sin mångfald. Men en mätning avslöjar att den är allt annat än jämställd, då den totaldominerats av manliga karaktärer.

Männen dominerar både i antal och tar dessutom mer talartid per person. Den visar sig ha haft tre gånger fler manliga än kvinnliga karaktärer på rollistan och männen har fått mer än 80 % av all taltid genom åren.  Sammanlagt har reklamsåpan bestått av 75 % män.

Mätningen gjordes av de 359 avsnitt som finns i ICAs egna app ”ICA Play”. Avsnitten sträcker sig från 2006 fram till juli 2016.

Det här är ett bra exempel på hur svårt det är att hålla olika diskrimineringar i huvudet samtidigt. Det visar hur stark den manliga normen är i praktiken. Vi hyllar reklamsåpan för sitt inkluderande anslag men reagerar inte alls på att den ger kvinnor mindre utrymme än genomsnittet på bara 30% för media.

Fenomenet är inte ICAs fel, men det här är ett bra exempel på hur den manliga dominansen fungerar. Men företag som ICA kan välja att bidra till jämställdhet så mycket som möjligt – eller att bidra till ojämställdhet.

Sammanställning resultat:

Antal avsnitt: 359 st (mellan 2006-2016)

Taltid för samtliga kvinnliga karaktärer: 1664 sek
Taltid för samtliga manliga karaktärer: 7195 sek

Procentuell taltid för samtliga kvinnliga karaktärer: 18,8 %
Procentuell taltid för samtliga manliga karaktärer: 81,2 %
Deltagare
Sammanlagt antal kvinnliga karaktärer som får taltid: 286 st (24,34 %)
(en kvinnlig karaktär som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt)
Sammanlagt antal manliga karaktärer som får taltid: 889 st (75,65 %)

Bild: Expressen.se

Jämställda seminarier i Almedalen hos SKL och Svenskt Näringsliv

almedalen 2016

Det slogs nytt rekord under Almedalsveckan, i år var det över 3700 inbokade evenemang. GenderTimer var på plats för att undersöka hur könsfördelningen såg ut i paneler och seminarier. Och vi bestämde oss för att genomföra ett ”jämställdhets battle” mellan Svenskt Näringsliv och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

Tävlingsmomentet gick ut på att mäta seminarier där dessa stod som arrangörer och titta på könsfördelning och taltid. Vi mätte sammanlagt fem seminarier med Svenskt Näringsliv (1,2,3,4,5) och fem med SKL (1,2,3,4,5). Upplägget på seminarierna var oftast att sakkunniga först uttalade sig i ämnen och/eller presenterade en rapport, vilket sedan följdes upp av en paneldebatt. Våra mätningar fick inkludera alla inbjudna gäster (paneldeltagare och sakkunniga) och exkludera moderatorer.

Resultaten visar att båda organisationerna arrangerade relativt jämställda seminarier.

Sett till könsfördelning bland deltagarna hade SKL en något jämnare fördelning (54,8 % kvinnor och 45,2 % män) än Svenskt Näringsliv (41,66 % kvinnor och 58,33 % män).

Talfördelningen per deltagare var också relativt jämn. 566 sek per kvinnlig deltagare och 603 sek per manlig deltagare hos SKL. 347 sek per kvinnlig deltagare och 367 sek per manliga deltagare hos Svenskt Näringsliv.

Det som dock stack ut var könsfördelningen bland moderatorerna. Svenskt Näringsliv hade manlig moderator 4/5 gånger och SKL hade manlig moderator 5/5 gånger.

Resultat Svenskt Näringsliv, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5668 sek (40,16 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 8443 sek (59,83 %)

Antal kvinnliga deltagare: 10 (41,66 %)
Antal manliga deltagare: 14 (58,33 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 566 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 603 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 1
Antal manliga moderatorer: 4

Resultat SKL, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5905 sek (53,47 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 5138 sek (46,52 %)
Total taltid manlig programledare: X sek

Antal kvinnliga deltagare: 17 (54,8 %)
Antal manliga deltagare: 14 (45,2 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 347 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 367 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 0
Antal manliga moderatorer: 5