Skavlan ger män mer taltid än kvinnor

Skavlan 2016

Norsk-svenska succéprogrammet Skavlan ångar på med sin 16:e säsong. Nytt för hösten är att studion delvis är flyttad till New York, vilket tycks sprida glans på gästlistan. Studion har bl.a. gästats av Bruce Springsteen, Arianna Huffington, Paul Simon och Melinda Gates. Även svenska kändisar som Håkan Hellström, Michael Persbrandt och Laleh har deltagit.

Könsfördelningen tycktes jämn när vi kastade ett öga på gästlistan, men hur står det till med talfördelningen mellan könen? Det ville vi ta reda på genom att GenderTimer-mäta de 10 första avsnitten av säsongen.

Könsfördelning visade sig vara ganska jämn, 20 kvinnor och 24 män har hittills gästat. Resultaten visar sedan att kvinnornas gemensamma taltid (9858 sek, 43,5 %) var lägre än männens gemensamma taltid (12 775 sek, 56,5 %). Siffrorna visar också att en kvinna som gästar programmet får mindre taltid i genomsnitt än en man som gästar programmet (492 sek/snitt respektive 532 sek/snitt).

Om vi ser till den totala fördelningen (gäster + programledare) är Skavlan klart mansdominerat. Då får kvinnorna endast 33,4 % av taltiden och männen 67,6 %. Resultaten innebär att Skavlan i sin helhet hamnar på svarta listan som ett program som bidrar till att öka den redan ojämställda könsfördelning (en tredjedel) i media.

Resultat Skavlan, avsnitt 1-10:

Antal kvinnor som gäster: 20
Antal män som gäster: 24

Gemensam taltid kvinnorna som gästar: 9858 sek (43,5 % av gästernas taltid)
Gemensam taltid män som gästar: 12775 sek (56,5 % av gästernas taltid)

Taltid i genomsnitt per kvinna som gästar: 492 sek
Taltid i genonsnitt per man som gästar: 532 sek

Taltid Fredrik Skavlan: 7881 sek
Total taltid män som gästar + Fredrik Skavlan: 12775 + 7881 = 20656 sek (67,6 % av total tid)

Bild: seher.no