Alla inlägg av GenderTimer

Filip och Fredrik, bättre kan ni väl?

filipfredrik-breakingnews2016

I veckan drog Filip och Fredrik igång en ny säsong av Breaking News på Kanal 5. Programmet där duon presenterar nya vinklar på dagsaktuella händelser och tar emot gäster i studion.

Med utgångspunkt i att kvinnor får komma till tals mindre än män i svenska medier (utgör bara en tredjedel), gör vi mätningar för att se vilka program som drar upp respektive ner statistiken. Vi har därför mätt taltiderna och talfördelningen under den första veckan (avsnitt 1-4) av Breaking News.

Resultaten visar att könsfördelningen bland gästerna är jämn (46,4 % kvinnor och 53,6 % män). Vi ser också att talfördelningen bland de kvinnliga och manliga gästerna har en jämn fördelning (kvinnor 54,4 % och män 45,6 %).

Vad som däremot sticker ut, är när vi tittar på programmet i sin helhet. När vi summerar gästernas taltider med Filip och Fredriks. Då visar det sig att de kvinnliga deltagarna endast får 13,6 % av taltiden i programmet, vilket gör att Breaking News solklart bidrar till att kvinnor hörs ännu mindre i media.

Låt oss utgå ifrån att ni, Filip och Fredrik, också vill att kvinnor ska få lika mycket medieutrymme överlag som män. Låt oss också utgå ifrån att ni har ett uppskattat koncept som ni varken vill eller kan splittra upp. Hur kan ni då se till att inte minska kvinnors utrymme i media?

Resultat mätningar avsnitt 1-4

Antal kvinnliga gäster: 13  st (46,4 %)
Antal manliga gäster: 15 st (53,6)

Taltid kvinnliga gäster: 1152 sek (54,4 %)
Taltid manliga gäster: 967 sek (45,6 %)

Taltid Filip & Fredrik: 6309 sek

Bild: dplay.se

Kvinnlig dominans i SRs Sommarlov i Barnradion

SRs Sommarlov i Barnradion
I tidigare inlägg presenterade vi mätresultaten från SVTs Sommarlov. För att jämföra taltiderna har vi också mätt SRs Sommarlov i Barnradion med Amelie Nörgaard.

Årets tema i både SVTs och SRs Sommarlov är hjältar i olika former. Att göra skillnad för andra människor och sig själv. Det kan handla om saker i det stora, likväl som i det vardagligt lilla.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga roller och deltagare i 10 efterföljande avsnitt (mellan 13-26 juli) och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer fler kvinnor (63,4 %) än män (36,6 %) och taltiden domineras av de kvinnliga karaktärerna (kvinnorna får 74,3 % av taltiden). Till skillnad från SVTs Sommarlov, som hade en jämn talfördelning, är SRs Sommarlov kvinnligt dominerad.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar SRs Sommarlov i Barnradion alltså till ökad jämställdhet sett utifrån totalstatistiken.

Resultat SRs Sommarlov, 10 avsnitt (13-26 juli):

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 26 (63,4 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 15 (36,6 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 3165 sek (74,3 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 1096 sek (25,7 %)

Taltid per kvinnlig deltagare: 121 sek
Taltid per manlig deltagare: 73 sek

Bild: SR.se

SVTs Sommarlov bidrar till jämställdhet

sommarlov SVT

Vi har mätt könsfördelning och taltider i det populära barnprogrammet Sommarlov, som visas på SVT varje morgon hela sommaren. Årets tema är superhjältar, vilket handlar om att väcka alla superhjältar runt om i landet för att stoppa den så kallade ”Sommarskuggan”. Programledarna reser bl.a. ut i Sverige en gång i veckan för att träffa olika barn som alla har olika superkrafter.

För att få fram relevant statistik mätte vi 10 avsnitt. Vi summerade programledarnas och övriga deltagares taltider (inkl alla som blir intervjuade). Och vi exkluderade filmerna/serierna som visas i programmen.

Programmet hade sammanlagt 57,7 % kvinnliga deltagare och 42,3 % manliga. Kvinnorna fick 53,7 % av taltiden och männen 46,3 %. Resultatet visar att Sommarlov har en relativt jämn fördelning. Fler kvinnliga deltagare och mer sammanlagd taltid för de kvinnliga deltagarna. Per person talade de kvinnliga deltagare dock lite mindre än de manliga.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar Sommarlov alltså till ökad jämställdhet sett från totalstatistiken.

Resultat Sommarlov, avsnitt 35-44:

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 30 (57,7 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 22 (42,3 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 4616 sek (53,7 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 3971 sek (46,3 %)

Bild: svtstatic.se

ICAs hyllade reklamsåpa visar sig vara ojämställd

ICA-reklam
ICAs reklamsåpa har fått flertalet utmärkelser i reklamtävlingar, blivit inskriven i Guiness rekordbok och hyllats för sin mångfald. Men en mätning avslöjar att den är allt annat än jämställd, då den totaldominerats av manliga karaktärer.

Männen dominerar både i antal och tar dessutom mer talartid per person. Den visar sig ha haft tre gånger fler manliga än kvinnliga karaktärer på rollistan och männen har fått mer än 80 % av all taltid genom åren.  Sammanlagt har reklamsåpan bestått av 75 % män.

Mätningen gjordes av de 359 avsnitt som finns i ICAs egna app ”ICA Play”. Avsnitten sträcker sig från 2006 fram till juli 2016.

Det här är ett bra exempel på hur svårt det är att hålla olika diskrimineringar i huvudet samtidigt. Det visar hur stark den manliga normen är i praktiken. Vi hyllar reklamsåpan för sitt inkluderande anslag men reagerar inte alls på att den ger kvinnor mindre utrymme än genomsnittet på bara 30% för media.

Fenomenet är inte ICAs fel, men det här är ett bra exempel på hur den manliga dominansen fungerar. Men företag som ICA kan välja att bidra till jämställdhet så mycket som möjligt – eller att bidra till ojämställdhet.

Sammanställning resultat:

Antal avsnitt: 359 st (mellan 2006-2016)

Taltid för samtliga kvinnliga karaktärer: 1664 sek
Taltid för samtliga manliga karaktärer: 7195 sek

Procentuell taltid för samtliga kvinnliga karaktärer: 18,8 %
Procentuell taltid för samtliga manliga karaktärer: 81,2 %
Deltagare
Sammanlagt antal kvinnliga karaktärer som får taltid: 286 st (24,34 %)
(en kvinnlig karaktär som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt)
Sammanlagt antal manliga karaktärer som får taltid: 889 st (75,65 %)

Bild: Expressen.se

Jämställda seminarier i Almedalen hos SKL och Svenskt Näringsliv

almedalen 2016

Det slogs nytt rekord under Almedalsveckan, i år var det över 3700 inbokade evenemang. GenderTimer var på plats för att undersöka hur könsfördelningen såg ut i paneler och seminarier. Och vi bestämde oss för att genomföra ett ”jämställdhets battle” mellan Svenskt Näringsliv och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

Tävlingsmomentet gick ut på att mäta seminarier där dessa stod som arrangörer och titta på könsfördelning och taltid. Vi mätte sammanlagt fem seminarier med Svenskt Näringsliv (1,2,3,4,5) och fem med SKL (1,2,3,4,5). Upplägget på seminarierna var oftast att sakkunniga först uttalade sig i ämnen och/eller presenterade en rapport, vilket sedan följdes upp av en paneldebatt. Våra mätningar fick inkludera alla inbjudna gäster (paneldeltagare och sakkunniga) och exkludera moderatorer.

Resultaten visar att båda organisationerna arrangerade relativt jämställda seminarier.

Sett till könsfördelning bland deltagarna hade SKL en något jämnare fördelning (54,8 % kvinnor och 45,2 % män) än Svenskt Näringsliv (41,66 % kvinnor och 58,33 % män).

Talfördelningen per deltagare var också relativt jämn. 566 sek per kvinnlig deltagare och 603 sek per manlig deltagare hos SKL. 347 sek per kvinnlig deltagare och 367 sek per manliga deltagare hos Svenskt Näringsliv.

Det som dock stack ut var könsfördelningen bland moderatorerna. Svenskt Näringsliv hade manlig moderator 4/5 gånger och SKL hade manlig moderator 5/5 gånger.

Resultat Svenskt Näringsliv, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5668 sek (40,16 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 8443 sek (59,83 %)

Antal kvinnliga deltagare: 10 (41,66 %)
Antal manliga deltagare: 14 (58,33 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 566 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 603 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 1
Antal manliga moderatorer: 4

Resultat SKL, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5905 sek (53,47 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 5138 sek (46,52 %)
Total taltid manlig programledare: X sek

Antal kvinnliga deltagare: 17 (54,8 %)
Antal manliga deltagare: 14 (45,2 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 347 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 367 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 0
Antal manliga moderatorer: 5