Etikettarkiv: SR

SRs julkalender Lyckoborgen hamnar på GenderTimers vita lista

Lyckoborgen

SVTs julkalender Selmas Saga hamnade på GenderTimers svarta lista. SRs julkalender
Lyckoborgen hamnar istället på GenderTimers vita lista eftersom den har en talfördelning som bidrar till att öka andelen kvinnor som hörs i media.

SRs julkalender är en berättelse om 9 åriga Sasha som, efter att ha öppnat en julklapp som egentligen inte är till henne, hamnar i den magiska världen Lyckoborgen.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga rollers taltider från de första 12 avsnitten. Det enda kluriga med mätningen var att presentationsrösten (intro + outro) är en mansröst och frågan är om denna skall räknas in ”i programmet”. Resultatet skiljer sig något om vi exkluderar eller inkluderar denna röst.

När vi exkluderar presentationsrösten får kvinnorna 55,5 % av taltiden. Och när vi inkluderar presentationsrösten får kvinnorna 46,6 % av taltiden. Oavsett vilken av uppdelningarna vi väljer hamnar Lyckoborgen på GenderTimers vita lista eftersom programmet bidrar till att öka andelen kvinnor som hörs i media.

Resultat Lyckoborgen avsnitt 1-12:

Gemensam taltid kvinno-/tjejröster: 2681 sek
Gemensam taltid  mans-/pojkröster (exklusive presentationsrösten): 2151 sek
Gemensam taltid  mans-/pojkröster (inklusive presentationsrösten): 3069

Fördelning taltider:
Exklusive presentatör: Kvinnlig taltid 55,5 % (2681 sek) och manlig taltid 44,5 % (2151 sek)
Inklusive presentatör: Kvinnlig taltid 46,6 % (2681 sek) och manlig taltid 53,4 % (3069 sek)

Bild: sverigesradio.se

GenderTimer besökte P4 Malmöhus

p4 malmö hus GenderTimer

Fredrik Eklöf, en av grundarna till GenderTimer, gästade ”Med Susanne Fatah” i P4 Malmöhus. Lyssna på inslaget här (2:37:57 in i programmet). Han berättade om hur GenderTimer fungerar, om syftet med appen och om några spännande resultat från det gångna året.

Fredrik presenterade även resultat (se nedan) från mätning av ett tidigare ”Med Susanne Fatah”-program. Utifrån en timmes mätning från sändningen i måndags hade Susanne Fatah pratat 54% av tiden och Kalle Lund 46%. Även om taltiden var jämn, finns det andra aspekter av jämställdhet i hur och vad respektive part pratar. Det är lätt att falla in i traditionella könsmönster – lyssna på hela analysen och samtalet här (2:37:57 in).

P4mätning

Männen hörs mest i SRs På Minuten

SR På Minuten

På Minuten i Sveriges Radio är en riktig långkörare, första avsnittet sändes redan 1969. Det är ett populärt tävlingsprogram i improvisationskonst där det gäller att försöka tala i en minut på ett givet ämne. Grundreglerna är att du inte får tveka, staka dig, upprepa dig eller lämna ämnet.

Vi på GenderTimer blev nyfikna på hur denna humoristiska långkörare fördelar taltiden mellan kvinnor och män. Och genomförde därför 6 st mätningar (mellan 12 dec 2015 och 7 feb 2016) och summerade resultaten.

Vad som kännetecknar programmet är att det i sin helhet är överrepresenterat av män p.g.a. manlig programledare och domare. Men panelmedlemmarna består normalt av två kvinnor och två män. Därför är det relevant att både titta på hur talfördelningen ser ut mellan de tävlande, men också titta på hur talfördelningen ser ut när samtliga programdeltagare inkluderas.

Resultaten visar att talfördelningen mellan de tävlande kvinnorna och männen är jämnt fördelad (kvinnor 48,39% respektive män 51,61%). Men resultaten visar också att när alla taltider slås samman, inklusive programledare och domare, är det stor skillnad mellan kvinnornas och männens taltid. De kvinnliga rösterna får endast 29% av den sammanlagda taltiden och manliga rösterna hörs hela 71%.

Den sneda talfördelningen beror alltså på att programmet har en manlig programledare och domare, då talfördelningen är bra fördelad mellan de tävlande. Sammantaget bidrar På Minuten till att minska andelen kvinnor som hörs i media.

Taltider och talfördelning exklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2658 sek
Sammanlagd taltid män: 2835 sek

Procentuell fördelning: Kvinnor 48,39% och Män 51,61%

Genomsnittlig taltid per kvinnlig deltagare: 221 sek
Genomsnittlig taltid per manlig deltagare: 236 sek

Taltider inklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2658 sek
Sammanlagd taltid män: 6514 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 29% och Män 71%

Jämställd talfördelning i nyhetspanelerna på TV4, SVT och SR

nyhetspaneler

Paneldebatter är ett populärt format hos de stora nyhetsmedierna. Upplägget brukar vara att tre gäster diskuterar veckans nyheter, vilket i regel leds av en eller två programledare.

Hos TV4 (Nyhetspanelen) leds diskussionen av en kvinnlig och en manlig programledare. På SVT (Nyhetspanelen) och SR (Panelen i Gomorron, världen) leds programmen av en programledare, varannan gång kvinnlig respektive manlig.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera alla gäster i tio avsnitt från respektive program, och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Fortsätt läsa Jämställd talfördelning i nyhetspanelerna på TV4, SVT och SR

Kvinnlig dominans i SRs julkalender Månsaråttan

månsaråttan

Förra veckan mätte vi SVTs julkalender. För att jämföra taltiderna har vi också mätt SRs julkalender Månsaråttan.

Månsaråttan handlar om en oväntad vänskap mellan elvaåriga Tea och den bohemiska motorcykelartisten Månsaråttan. Bland rösterna i programmet hörs bl.a. Nanne Grönvall, Lilja Östervall Lyngbrant, Nour El Refai, William Spetz, Clara Henry, Dogge Doggelito och Carl Bildt.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga roller och deltagare i de första 12 avsnitten och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer fler kvinnor än män och taltiden domineras av de kvinnliga karaktärerna. Till skillnad från SVTs julkalender ”Tusen år till julafton”, som hade en jämn talfördelning, är SRs julkalender kvinnligt dominerad.

Julkalendern bidrar därmed till att öka andelen kvinnor som hörs i media.

Resultat Månsaråttan avsnitt 1-12:

Kvinnor: 50
Gemensam taltid: 4323 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 86 sek

Män: 27
Gemensam taltid: 870 sek
Taltid per manliga deltagare: 32 sek

Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 72,85 %
Procentuell taltid per manlig deltagare: 27,15 %

Bild: SR.se