Etikettarkiv: Stjärnorna på slottet 2017

GenderTimer placerar Stjärnorna på slottet på vita listan

Under förra säsongen av Stjärnorna på slottet 2016 dök det upp en konflikt, där Claire Wikholm tyckte att Stefan Sauk pratade för mycket. När GenderTimer sedan mätte programmen visade det sig att Claire hade rätt, varje manlig deltagare talade i genomsnitt 144 sekunder mer per program.

Även detta år har vi mätt programmet för att se om talfördelningen blivit mer jämställd. Mätningen gjordes genom att summera de fem huvudpersonernas taltid i alla fem program, och sedan titta på de genomsnittliga taltiderna. Samtliga röster från uppspelade filmklipp exkluderades.

Resultaten visar att talfördelningen var jämnare fördelat per person i årets upplaga (varje manlig deltagare talade i genomsnitt 46 sekunder mer per program)  jämfört med förra året (144 sekunder).

En intressant egenhet är att männen hörs lite mer per person, men eftersom det är fler kvinnor med i serien så blir det ändå en dominans av kvinnor (totalt 57,8 % kvinnlig taltid). Stjärnorna på slottet 2017 hamnar därför på GenderTimers vita lista, eftersom det bidrar till att öka andelen kvinnor som hörs i media. Läs mer om hur vita och svarta listan fungerar här.

Resultat Stjärnorna På Slottet 2017, Del 1-5:

Kvinnor: 3
Gemensam taltid: 7261 sek (57,8 %)
Taltid per kvinnlig deltagare: 484 sek (i genomsnitt per program)

Män: 2
Gemensam taltid: 5301 sek (42,2 %)
Taltid per manliga deltagare: 530 sek (i genomsnitt per program)

Bild: svt

GenderTimer mäter talartid för könen för att synliggöra att kvinnor får mindre utrymme i media än män, och för att taltidsfördelning är ett av många exempel på hur ojämställdhet sker utan att vi tänker på detGenderTimers mål är att könen ska få ungefär samma utrymme i media i stort och i såväl arbetsrelaterade som privata möten. Det betyder inte att varje TV-serie eller möte behöver ha en jämställd fördelning, bara att det ska vara lika vanligt och naturligt att program eller möten är kvinnodominerade som att de är mansdominerade. GenderTimers mätningar säger inte om en serie eller ett möte är jämställt, bara hur taltidsfördelningen ser ut. Med appen GenderTimer kan du mäta talartid för kvinnor, män och icke-binära personer.