Etikettarkiv: Sveriges Radio

Kvinnlig dominans i SRs Sommarlov i Barnradion

SRs Sommarlov i Barnradion
I tidigare inlägg presenterade vi mätresultaten från SVTs Sommarlov. För att jämföra taltiderna har vi också mätt SRs Sommarlov i Barnradion med Amelie Nörgaard.

Årets tema i både SVTs och SRs Sommarlov är hjältar i olika former. Att göra skillnad för andra människor och sig själv. Det kan handla om saker i det stora, likväl som i det vardagligt lilla.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga roller och deltagare i 10 efterföljande avsnitt (mellan 13-26 juli) och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer fler kvinnor (63,4 %) än män (36,6 %) och taltiden domineras av de kvinnliga karaktärerna (kvinnorna får 74,3 % av taltiden). Till skillnad från SVTs Sommarlov, som hade en jämn talfördelning, är SRs Sommarlov kvinnligt dominerad.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar SRs Sommarlov i Barnradion alltså till ökad jämställdhet sett utifrån totalstatistiken.

Resultat SRs Sommarlov, 10 avsnitt (13-26 juli):

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 26 (63,4 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 15 (36,6 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 3165 sek (74,3 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 1096 sek (25,7 %)

Taltid per kvinnlig deltagare: 121 sek
Taltid per manlig deltagare: 73 sek

Bild: SR.se

Männen hörs mest i SRs På Minuten

SR På Minuten

På Minuten i Sveriges Radio är en riktig långkörare, första avsnittet sändes redan 1969. Det är ett populärt tävlingsprogram i improvisationskonst där det gäller att försöka tala i en minut på ett givet ämne. Grundreglerna är att du inte får tveka, staka dig, upprepa dig eller lämna ämnet.

Vi på GenderTimer blev nyfikna på hur denna humoristiska långkörare fördelar taltiden mellan kvinnor och män. Och genomförde därför 6 st mätningar (mellan 12 dec 2015 och 7 feb 2016) och summerade resultaten.

Vad som kännetecknar programmet är att det i sin helhet är överrepresenterat av män p.g.a. manlig programledare och domare. Men panelmedlemmarna består normalt av två kvinnor och två män. Därför är det relevant att både titta på hur talfördelningen ser ut mellan de tävlande, men också titta på hur talfördelningen ser ut när samtliga programdeltagare inkluderas.

Resultaten visar att talfördelningen mellan de tävlande kvinnorna och männen är jämnt fördelad (kvinnor 48,39% respektive män 51,61%). Men resultaten visar också att när alla taltider slås samman, inklusive programledare och domare, är det stor skillnad mellan kvinnornas och männens taltid. De kvinnliga rösterna får endast 29% av den sammanlagda taltiden och manliga rösterna hörs hela 71%.

Den sneda talfördelningen beror alltså på att programmet har en manlig programledare och domare, då talfördelningen är bra fördelad mellan de tävlande. Sammantaget bidrar På Minuten till att minska andelen kvinnor som hörs i media.

Taltider och talfördelning exklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2658 sek
Sammanlagd taltid män: 2835 sek

Procentuell fördelning: Kvinnor 48,39% och Män 51,61%

Genomsnittlig taltid per kvinnlig deltagare: 221 sek
Genomsnittlig taltid per manlig deltagare: 236 sek

Taltider inklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2658 sek
Sammanlagd taltid män: 6514 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 29% och Män 71%

Kvinnlig dominans i SRs julkalender Månsaråttan

månsaråttan

Förra veckan mätte vi SVTs julkalender. För att jämföra taltiderna har vi också mätt SRs julkalender Månsaråttan.

Månsaråttan handlar om en oväntad vänskap mellan elvaåriga Tea och den bohemiska motorcykelartisten Månsaråttan. Bland rösterna i programmet hörs bl.a. Nanne Grönvall, Lilja Östervall Lyngbrant, Nour El Refai, William Spetz, Clara Henry, Dogge Doggelito och Carl Bildt.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga roller och deltagare i de första 12 avsnitten och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer fler kvinnor än män och taltiden domineras av de kvinnliga karaktärerna. Till skillnad från SVTs julkalender ”Tusen år till julafton”, som hade en jämn talfördelning, är SRs julkalender kvinnligt dominerad.

Julkalendern bidrar därmed till att öka andelen kvinnor som hörs i media.

Resultat Månsaråttan avsnitt 1-12:

Kvinnor: 50
Gemensam taltid: 4323 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 86 sek

Män: 27
Gemensam taltid: 870 sek
Taltid per manliga deltagare: 32 sek

Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 72,85 %
Procentuell taltid per manlig deltagare: 27,15 %

Bild: SR.se