Etikettarkiv: Taltider

Filip och Fredrik, bättre kan ni väl?

filipfredrik-breakingnews2016

I veckan drog Filip och Fredrik igång en ny säsong av Breaking News på Kanal 5. Programmet där duon presenterar nya vinklar på dagsaktuella händelser och tar emot gäster i studion.

Med utgångspunkt i att kvinnor får komma till tals mindre än män i svenska medier (utgör bara en tredjedel), gör vi mätningar för att se vilka program som drar upp respektive ner statistiken. Vi har därför mätt taltiderna och talfördelningen under den första veckan (avsnitt 1-4) av Breaking News.

Resultaten visar att könsfördelningen bland gästerna är jämn (46,4 % kvinnor och 53,6 % män). Vi ser också att talfördelningen bland de kvinnliga och manliga gästerna har en jämn fördelning (kvinnor 54,4 % och män 45,6 %).

Vad som däremot sticker ut, är när vi tittar på programmet i sin helhet. När vi summerar gästernas taltider med Filip och Fredriks. Då visar det sig att de kvinnliga deltagarna endast får 13,6 % av taltiden i programmet, vilket gör att Breaking News solklart bidrar till att kvinnor hörs ännu mindre i media.

Låt oss utgå ifrån att ni, Filip och Fredrik, också vill att kvinnor ska få lika mycket medieutrymme överlag som män. Låt oss också utgå ifrån att ni har ett uppskattat koncept som ni varken vill eller kan splittra upp. Hur kan ni då se till att inte minska kvinnors utrymme i media?

Resultat mätningar avsnitt 1-4

Antal kvinnliga gäster: 13  st (46,4 %)
Antal manliga gäster: 15 st (53,6)

Taltid kvinnliga gäster: 1152 sek (54,4 %)
Taltid manliga gäster: 967 sek (45,6 %)

Taltid Filip & Fredrik: 6309 sek

Bild: dplay.se

Jämn talfördelning i Sportnytt

SVT-sportnytt

Sport har alltid varit en mansdominerad värld, inte minst vad gäller sponsoravtal och löner. Men hur står det egentligen till med rapporteringen av sport?

Vi blev nyfikna och bestämde oss för att mäta en av de sportrapporterande giganterna med GenderTimer, SVT’s Sportnytt, och se hur de låter kvinnliga respektive manliga röster höras i programmet.

För att få relevant statistik mätte vi 10 avsnitt under mätperioden 13-24 nov 2015 och summerade alla taltider.

Majoriteten av gångerna (8 av 10) leddes tittarna av en kvinnlig programledare. Tillsättningen av programledare kan ibland användas som ”metod” för att jämna ut talfördelningen. Men i den här mätningen visar resultaten att talfördelningen blev jämn oavsett om vi inkluderade eller exkluderade programledarnas taltider (mellan 45-55%).

Resultaten tyder på att redaktionen arbetar medvetet med en jämn könsrepresentation i sina produktioner. Sportnytt bidrar därmed till att få en jämnare fördelning av kvinnor och män som hörs i media.

Taltider exklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2530 sek
Sammanlagd taltid män: 3073 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 45,15% och Män 54,85%

Taltider inklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 4047 sek
Sammanlagd taltid män: 3472 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 53,82% och Män 46,18%

Bild: SVT

Dubbelt så många manliga karaktärer i Disneys prinsessfilmer

Disney

Johan Nyh har i sin masteruppsats ”From Snow White to Frozen” bl.a. gjort en kartläggning av talfördelningen i några av Disneys tecknade storfilmer. I sina mätningar använde han sig av GenderTimer och han beskriver urvalet av filmer med ”alla Disneys prinsessfilmer, från Snövit till Frost”.

De 12 filmerna som ingått i mätningarna är:

 • Snövit och de sju dvärgarna, 1937 (Snow White and the Seven Dwarfs)
 • Askungen, 1950 (Cinderella)
 • Törnrosa, 1959 (Sleeping Beauty)
 • Den lilla sjöjungfrun, 1989 (The little Mermaid)
 • Skönheten och odjuret, 1991 (Beauty and the Beast)
 • Aladdin, 1992 (Aladdin)
 • Pocahontas, 1995 (Pocahontas)
 • Mulan, 1998 (Mulan)
 • Prinsessan och grodan, 2009 (The Princess and the frog)
 • Trassel, 2010 (Tangled)
 • Modig, 2012 (Brave)
 • Frost, 2013 (Frozen)

När vi slår samman de genomsnittliga taltiderna från alla 12 filmer ser vi att de representeras av 31,9 % kvinnliga karaktärer (ca 1/3). Men den genomsnittliga taltiden är 47,25% för kvinnliga röster. Det visar alltså att filmsamlingen domineras av manliga karaktärer men att de kvinnliga karaktärerna får mer taltid per individ.

Fortsätt läsa Dubbelt så många manliga karaktärer i Disneys prinsessfilmer

Kvinnor hörs mest i Lilla Aktuellt

Lilla Aktuellt

Lilla Aktuellt produceras gemensamt av SVT och UR. Programmet är pedagogiskt upplagt och presenterar dagsaktuella nyheter och händelser på ett sätt som deras publik kan ta till sig. Upplägget är att det (precis som vanliga nyhetsprogram) är nyhetsankare som leder tittarna, reportage med intervjuer och väder i slutet av programmet.

Vi på GenderTimer blev nyfikna på hur talfördelningen såg ut i Sveriges enda nyhetsprogram för barn. För att få fram relevant statistik valde vi att summera alla personer som fick sina röster hörda (programledare, berättarröster, experter och intervjupersoner) från tio program, avsnitt 65 till 74.

Fortsätt läsa Kvinnor hörs mest i Lilla Aktuellt