Etikettarkiv: Tusen år till julafton

Jämn talfördelning i SVTs julkalender

tusen-ar-till-julafton-start-ep1-jpg

Det är alltid intressant att mäta och se hur könsfördelningen ser ut i stora breda TV-program. Nu har vi mätt taltiderna mellan könen i julkalendern på SVT, Tusen år till julafton.

Ur vårt perspektiv är det framförallt två saker som utmärker årets julkalender. För det första att de använder en speakerröst (kvinna) i programmet. Det kan diskuteras huruvida speakerröster skall inkluderas i mätningar eller inte. Denna röst påverkar helhetsintrycket av könsfördelningen, samtidigt som den inte representerar någon av huvudkaraktärerna. Vi presenterar därför två olika resultat, som exkluderar respektive inkluderar speakerrösten.

Det andra som utmärker programmet är att deltagarna varierar, i antal personer och kön, från program till program. Familjerna är olika sammansatta. För att få fram relevant statistik valde vi därför att summera samtliga deltagare i de första 12 avsnitten och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer lite fler män än kvinnor, att taltiden är väldigt jämnt fördelade på kön, och att när speakerrösten räknas med blir programmet kvinnligt dominerat.

Julkalendern bidrar alltså till att öka andelen kvinnor som hörs i media.

Exklusive speakerröst (kvinna):

Män: 47
Gemensam taltid: 3476 sek
Taltid per manliga deltagare: 73 sek

Kvinnor: 41
Gemensam taltid: 3055 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 74 sek

Procentuell taltid per manlig deltagare: 49,81 %
Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 50,19%

Inklusive speakerröst (kvinna):

Män: 47
Gemensam taltid: 3476 sek
Taltid per manliga deltagare: 73 sek

Kvinnor: 42
Gemensam taltid: 4451 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 105 sek

Procentuell taltid per manlig deltagare: 41,10 %
Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 58,90%

Bild: SVT.se