Kvinnlig dominans i SRs julkalender Månsaråttan

månsaråttan

Förra veckan mätte vi SVTs julkalender. För att jämföra taltiderna har vi också mätt SRs julkalender Månsaråttan.

Månsaråttan handlar om en oväntad vänskap mellan elvaåriga Tea och den bohemiska motorcykelartisten Månsaråttan. Bland rösterna i programmet hörs bl.a. Nanne Grönvall, Lilja Östervall Lyngbrant, Nour El Refai, William Spetz, Clara Henry, Dogge Doggelito och Carl Bildt.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga roller och deltagare i de första 12 avsnitten och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer fler kvinnor än män och taltiden domineras av de kvinnliga karaktärerna. Till skillnad från SVTs julkalender ”Tusen år till julafton”, som hade en jämn talfördelning, är SRs julkalender kvinnligt dominerad.

Julkalendern bidrar därmed till att öka andelen kvinnor som hörs i media.

Resultat Månsaråttan avsnitt 1-12:

Kvinnor: 50
Gemensam taltid: 4323 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 86 sek

Män: 27
Gemensam taltid: 870 sek
Taltid per manliga deltagare: 32 sek

Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 72,85 %
Procentuell taltid per manlig deltagare: 27,15 %

Bild: SR.se