Jämställd talfördelning i nyhetspanelerna på TV4, SVT och SR

nyhetspaneler

Paneldebatter är ett populärt format hos de stora nyhetsmedierna. Upplägget brukar vara att tre gäster diskuterar veckans nyheter, vilket i regel leds av en eller två programledare.

Hos TV4 (Nyhetspanelen) leds diskussionen av en kvinnlig och en manlig programledare. På SVT (Nyhetspanelen) och SR (Panelen i Gomorron, världen) leds programmen av en programledare, varannan gång kvinnlig respektive manlig.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera alla gäster i tio avsnitt från respektive program, och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultaten visar att könsfördelningen är jämn när vi summerar avsnitten. Vad som också är utmärkande är att programledarna är skickliga på att fördela orden så att det blir en jämn talfördelning mellan paneldeltagarna.

Våra resultat pekar på att panelformatet, med programledare som fördelar ordet, kan vara ett effektivt sätt att skapa ett jämställt debattklimat. Det verkar också som att de ansvariga medvetet eftersträvar både en jämn talfördelning och en jämn representation. Nyhetspanelerna bidrar därmed till att jämna ut talfördelningen i media.

Resultat Nyhetspanelen SVT, 10 st avsnitt (mätperiod 20150807-20151127):

Kvinnor: 14
Gemensam taltid: 3338 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 238 sek

Män: 16
Gemensam taltid: 3343 sek
Taltid per manliga deltagare: 208 sek

Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 53,30 %
Procentuell taltid per manlig deltagare: 46,70 %

Resultat Nyhetspanelen TV4, 10 st avsnitt (mätperiod 20150911-20151120):

Kvinnor: 16
Gemensam taltid: 3075 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 192 sek

Män: 14
Gemensam taltid: 2634 sek
Taltid per manliga deltagare: 188 sek

Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 50,53 %
Procentuell taltid per manlig deltagare: 49,47 %

Resultat Panelen SR P1, 10 st avsnitt (mätperiod 20150906-20151108):

Kvinnor: 13
Gemensam taltid: 2992 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 230 sek

Män: 17
Gemensam taltid: 3324 sek
Taltid per manliga deltagare: 195 sek

Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 54,07 %
Procentuell taltid per manlig deltagare: 45,93 %

Bild: TV4.se