Kvinnor hörs mest i Lilla Aktuellt

Lilla Aktuellt

Lilla Aktuellt produceras gemensamt av SVT och UR. Programmet är pedagogiskt upplagt och presenterar dagsaktuella nyheter och händelser på ett sätt som deras publik kan ta till sig. Upplägget är att det (precis som vanliga nyhetsprogram) är nyhetsankare som leder tittarna, reportage med intervjuer och väder i slutet av programmet.

Vi på GenderTimer blev nyfikna på hur talfördelningen såg ut i Sveriges enda nyhetsprogram för barn. För att få fram relevant statistik valde vi att summera alla personer som fick sina röster hörda (programledare, berättarröster, experter och intervjupersoner) från tio program, avsnitt 65 till 74.

Vad som utmärker programmet är att det leds av kvinnliga programledare och att dessa får mest talutrymme. Det gör att den gemensamma kvinnliga taltiden är betydligt större (2345 sek) än den manliga (1253 sek).

Resultaten visar också att den procentuella taltiden per kvinnlig respektive manlig deltagare är relativt jämn fördelad (60,83 % resp 39,17 %). Och könsfördelningen hos personerna som kommer till tals är också relativt jämn (47 kvinnliga och 39 manliga personer). Statistiken tyder på att redaktionen arbetar medvetet med att försöka få en jämn könsrepresentation i programmet.

Lilla Aktuellt i sin helhet bidrar därmed till att jämna ut talfördelningen i media.

Resultat Lilla Aktuellt (mätperiod 20151207-20151222):

Kvinnor: 47
Gemensam taltid: 2345 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 49 sek

Män: 39
Gemensam taltid: 1253 sek
Taltid per manliga deltagare: 32 sek

Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 60,83 %
Procentuell taltid per manlig deltagare: 39,17 %

Bild: SVT.se