Männen fick mer taltid i Stjärnorna på slottet


stjärnorna_på_slottet

Sista avsnittet av säsongens Stjärnorna På Slottet sändes igår. Intressant nog uppstod en konflikt, mellan Claire Wikholm och Stefan Sauk, som faktiskt grundade sig i taltid. Claire tyckte att Stefan pratade för mycket, och Stefan tyckte att Claire avbröt honom ofta.

Konflikten gjorde oss nyfikna att mäta och se hur taltiderna faktiskt såg ut. Även om konversationerna vi får se är redigerade och klippta, är taltiderna relevanta. Som ett av SVTs riktigt stora underhållningsprogram bidrar det till hur mycket kvinnor respektive män hörs och syns i media.

Mätningen gjordes genom att summera de fem huvudpersonernas taltid i alla fem program, och sedan titta på de genomsnittliga taltiderna. Samtliga röster från uppspelade filmklipp och alla övriga gäster i programmet exkluderades.

Resultaten visar att den genomsnittliga taltiden för kvinnorna var lägre än männens (478 sek per kvinna respektive 592 sek per man). Inför sista avsnittet var dessutom taltiderna ännu mer snedfördelade (418 sek per kvinna respektive 681 sek per man). Statistiken stödjer alltså det som Claire sa när hon ansåg att männen tog för mycket plats.

Ser vi till Stjärnorna På Slottet över tid har programmet varje år haft två kvinnliga och tre manliga gäster (totalt 21 kvinnor och 29 män). I år var första säsongen det var fler kvinnliga än manliga gäster, vilket innebär att det för första gången bidrog till att öka andelen kvinnor som hörs i media.

Resultat Stjärnorna På Slottet 2016, Del 1-5:

Kvinnor: 3
Gemensam taltid: 7181 sek
Taltid per kvinnlig deltagare: 478 sek (i genomsnitt per program)

Män: 2
Gemensam taltid: 5929 sek
Taltid per manliga deltagare: 592 sek (i genomsnitt per program)

Procentuell taltid per kvinnlig deltagare: 44,67 %
Procentuell taltid per manlig deltagare: 55,33 %

Bild: svt.se