Jämn talfördelning i Sportnytt

SVT-sportnytt

Sport har alltid varit en mansdominerad värld, inte minst vad gäller sponsoravtal och löner. Men hur står det egentligen till med rapporteringen av sport?

Vi blev nyfikna och bestämde oss för att mäta en av de sportrapporterande giganterna med GenderTimer, SVT’s Sportnytt, och se hur de låter kvinnliga respektive manliga röster höras i programmet.

För att få relevant statistik mätte vi 10 avsnitt under mätperioden 13-24 nov 2015 och summerade alla taltider.

Majoriteten av gångerna (8 av 10) leddes tittarna av en kvinnlig programledare. Tillsättningen av programledare kan ibland användas som ”metod” för att jämna ut talfördelningen. Men i den här mätningen visar resultaten att talfördelningen blev jämn oavsett om vi inkluderade eller exkluderade programledarnas taltider (mellan 45-55%).

Resultaten tyder på att redaktionen arbetar medvetet med en jämn könsrepresentation i sina produktioner. Sportnytt bidrar därmed till att få en jämnare fördelning av kvinnor och män som hörs i media.

Taltider exklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2530 sek
Sammanlagd taltid män: 3073 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 45,15% och Män 54,85%

Taltider inklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 4047 sek
Sammanlagd taltid män: 3472 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 53,82% och Män 46,18%

Bild: SVT