Fredrik Eklöf på Näringslivets Mäktigaste Kvinnor 2016

Fredrik Eklöf på Veckans Affärer 101 mäktigaste

Fredrik Eklöf, en av GenderTimers grundare, höll en föreläsning när Veckans Affärer arrangerade sitt årliga event ”Näringslivets 101 Mäktigaste Kvinnor”.

Salen var fullsatt, med stor majoritet kvinnor, när Fredrik pratade om hur vi omedvetet sitter fast i kvinnliga och manliga roller i arbetslivet. Han gav också exempel på hur företag utifrån mätningar med GenderTimer har identifierat och synliggjort annars omedvetna strukturer. Under efterdebatten användes även GenderTimer för att mäta deltagarnas taltider.

Det blev en uppskattad föreläsning och några av de citat som publiken lyfte på Twitter var:

”Så länge vi inte utmanar normen så är vi med och bygger den”

”Kvinnor mäts i erfarenhet, män i potential”

”Män och kvinnor har olika utrymme att agera”