Så har Hela Sverige Ska Leva använt GenderTimer

hela_sverige_ska_leva_logga
Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för lokala grupper och för nära femtio organisationer som stödjer arbetet genom medlemskap. Organisationens uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Det är också en organisation som påverkar, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. Och även om fokus ligger på landsbygdsfrågor finns grupper även i förorter i storstäderna, där de jobbar med lokal utveckling.

Hela Sverige Ska Leva började använda GenderTimer i mars 2015. Sedan dess har de hunnit mäta tio av sina styrelsemöten och ordförandeträffar. De satte från början upp två mål: Å ena sidan att få konkreta siffror över vilka som tar störst plats på deras möten, å andra sidan att få igång en bredare diskussion kring jämställdhet.

Deras resultatet visar en utveckling över tid, vilket också har lett till en mer levande diskussion kring jämställdhet i organisationen. De har nu beslutat att gå vidare med jämställdhetsarbetet på fler plan.

– Vi har fått svart på vitt att män och kvinnor får olika stora delar av mötestiden även hos oss, som tycker att det är så viktigt med jämställdhet. Vi har lärt oss att det är viktigt att jobba konkret och fokuserat med jämställdhet för att få riktiga resultat. Och vi har lärt oss att ett sådant här enkelt steg, som att bara mäta möten, kan leda till bredare diskussioner om jämställdhet. Att använda GenderTimer kan verkligen ge en insikt om vilka som får mest av det demokratiska utrymmet på olika möten, och i bästa fall fungerar det som en sporre och inspiration till att få ännu större förståelse för hur jämställdhet kan fördjupas och förbättras, säger Linn Hjort, kommunikatör på Hela Sverige Ska Leva.