Månadsarkiv: april 2016

Medverkar i nya boken ”Från snack till verkstad”

från_snack_till_verkstad_omslagFredrik Eklöf, en av grundarna till GenderTimer, är intervjuad i den nysläppta boken ”Från snack till verkstad”. Intervjun handlar om Kichisaga Leaderships utbildningar för chefer som vill förstå vad det innebär att tillhöra normen och att inkludera avvikare.

Fredrik beskriver i boken bl.a. att ”på en arbetsplats som inte redan präglas av mångfald riskerar dessa normer alltså att stå i vägen för mångfalden. En företagskultur som skapats av vita män kommer oundvikligen att bära en prägel av vita män, och personer, arbetssätt och till och med tankar som skiljer sig från hur en vit man oftast skulle ha gjort riskerar att på lösa boliner kategoriseras som konstiga eller dåliga. Det drabbar såväl rekryteringen som det dagliga arbetet och är ett direkt hinder för ”avvikarnas” karriärutveckling.”

Författaren Marcus Profits har genomfört ett 50-tal intervjuar med  ”praktiskt arbetande antirasister”, och det är genom dessa historier han vill bryta vanmakten och inspirera till handling.

Boken, som släpptes för två veckor sedan, handlar om att mota rasismen från gatan, från internet, från fikarummet och från den offentliga statistiken.

Läs mer om boken här.

 

Analys av Hollywoodfilmer visar ojämn talfördelning

Film Dialogue

I en genomgång av 8000 manus, och matchning mellan repliker och skådespelare, har författarna på polygraph.cool kartlagt ca 2000 filmer och tittat på roll- och talfördelning mellan kvinnliga och manliga skådespelare. En mycket ambitiös analys som ringar in intressanta resultat.

Författarna beskriver själva att det kan finnas en viss felmarginal utifrån deras metod. Exempelvis kan mindre roller dyka upp i filmerna som inte står med i manus, eller att delar från manuskripten klippts bort i filmerna. Men oavsett felmarginal visar kartläggningen en tydligt ojämn talfördelning mellan kvinnliga och manliga roller, och att ”Hollywood” tydligt bidrar till att minska andelen kvinnor som hörs i media. 75% av filmerna var mansdominerade, men bara 8% av filmerna domineras av kvinnor.

– 15,35% av filmerna hade 90%+ manliga dialoger
– 60,3% av filmerna hade mellan 60-90% manliga dialoger
– 15,7% av jämställd talfördelning (+/-10%)
– 8,2% av 60-90% kvinnliga dialoger
– 0,4% av 90%+ kvinnliga dialoger

Analysen visade också att det är skillnad på vilken ålder kvinnliga och manliga skådespelare får mer taltid. För de kvinnliga rollerna så sjunker antal repliker i manuskripten med stigande ålder från 22 år upp till 65 år. Men för männen är det en motsatt kurva, d.v.s. deras taltider ökar istället med stigande ålder från 22 år till 65 år.

Talfördelning Hollywoodfilmer

Läs om hela kartläggningen här.

Jämn talfördelning i SVTs Liv och Horace i Europa

Liv-och-Horace-i-Europa

Ett tv-program som mött hård kritik är Liv och Horace i Europa. Åsikter som att ”Horace stämma dränker Liv” och att ”programmet är bildat men irriterande” har pekat på dess uppbyggnad mellan könen. Programmet har fallit i gamla mönster, där den manliga könsrollen bl.a. går ut på att informera sin omgivning om hur saker och ting ligger till. Och den kvinnliga könsrollen är mer prövande och inkluderande.

Vi ville se om denna ojämställda rollfördelning återspeglas i fördelning av talartid. Det gör den inte. Efter att ha mätt alla sex avsnitt visar resultatet att talfördelningen var jämn. 47,69% (Liv) respektive 52,31% (Horace). Men även om talfördelningen är jämn, är kritiken om deltagarnas roller i programmet intressant att analysera.

Det här är ett bra exempel på att man alltid ska ta båda perspektiven i beaktning när man analyserar hur kvinnor och män framställs i media. Allt är inte jämställt bara för att siffrorna pekar på att det är jämställt.

Taltider och talfördelning:

Sammanlagd taltid Liv: 3206 sek
Sammanlagd taltid Horace: 3516 sek

Procentuell fördelning: Liv 47,69% och Horace 52,31%

Genomsnittlig taltid Liv: 534 sek
Genomsnittlig taltid Horace: 586 sek

 

Bild: allas.se

Ny uppdaterad version av GenderTimer-appen

GenderTimer app

Nu finns en ny uppdaterad version av appen, på svenska, för både iOS och Android!

Nya versionen har:
– Svensk översättning
– Designförbättringar
– Buggifxar

Du hittar den där du laddar ner dina vanliga appar. För iOS här och för Android här.