Jämn talfördelning i SVTs Liv och Horace i Europa

Liv-och-Horace-i-Europa

Ett tv-program som mött hård kritik är Liv och Horace i Europa. Åsikter som att ”Horace stämma dränker Liv” och att ”programmet är bildat men irriterande” har pekat på dess uppbyggnad mellan könen. Programmet har fallit i gamla mönster, där den manliga könsrollen bl.a. går ut på att informera sin omgivning om hur saker och ting ligger till. Och den kvinnliga könsrollen är mer prövande och inkluderande.

Vi ville se om denna ojämställda rollfördelning återspeglas i fördelning av talartid. Det gör den inte. Efter att ha mätt alla sex avsnitt visar resultatet att talfördelningen var jämn. 47,69% (Liv) respektive 52,31% (Horace). Men även om talfördelningen är jämn, är kritiken om deltagarnas roller i programmet intressant att analysera.

Det här är ett bra exempel på att man alltid ska ta båda perspektiven i beaktning när man analyserar hur kvinnor och män framställs i media. Allt är inte jämställt bara för att siffrorna pekar på att det är jämställt.

Taltider och talfördelning:

Sammanlagd taltid Liv: 3206 sek
Sammanlagd taltid Horace: 3516 sek

Procentuell fördelning: Liv 47,69% och Horace 52,31%

Genomsnittlig taltid Liv: 534 sek
Genomsnittlig taltid Horace: 586 sek

 

Bild: allas.se