Medverkar i nya boken ”Från snack till verkstad”

från_snack_till_verkstad_omslagFredrik Eklöf, en av grundarna till GenderTimer, är intervjuad i den nysläppta boken ”Från snack till verkstad”. Intervjun handlar om Kichisaga Leaderships utbildningar för chefer som vill förstå vad det innebär att tillhöra normen och att inkludera avvikare.

Fredrik beskriver i boken bl.a. att ”på en arbetsplats som inte redan präglas av mångfald riskerar dessa normer alltså att stå i vägen för mångfalden. En företagskultur som skapats av vita män kommer oundvikligen att bära en prägel av vita män, och personer, arbetssätt och till och med tankar som skiljer sig från hur en vit man oftast skulle ha gjort riskerar att på lösa boliner kategoriseras som konstiga eller dåliga. Det drabbar såväl rekryteringen som det dagliga arbetet och är ett direkt hinder för ”avvikarnas” karriärutveckling.”

Författaren Marcus Profits har genomfört ett 50-tal intervjuar med  ”praktiskt arbetande antirasister”, och det är genom dessa historier han vill bryta vanmakten och inspirera till handling.

Boken, som släpptes för två veckor sedan, handlar om att mota rasismen från gatan, från internet, från fikarummet och från den offentliga statistiken.

Läs mer om boken här.