Månadsarkiv: juni 2016

Centern mest jämställt och kvinnor dominerar i antal på partiernas seminarium i Almedalen

centerpartiet

Ett kvantitativt mått för jämställdhet är att mäta taltider, ett annat är att räkna andelen kvinnor respektive män som får tala. För att kartlägga partiernas planerade talfördelning under Almedalsveckan har vi tittat på hur respektive partis könsfördelning ser ut när de själva ska arrangera seminarium i Almedalen.

Siffrorna baserar sig på respektive partis alla planerade seminarium (enligt programmet på Almedalen.info), där partiet står som arrangör eller medarrangör (inklusive talen). Vi besvarar alltså frågorna: Hur många och hur stor andel kvinnor respektive män har partierna med på sina seminarium under Almedalsveckan 2016?

Resultaten visar att Centerpartiet är det mest jämställda partiet, sett till andelen kvinnor respektive män inplanerade på deras seminarium. Sedan kommer Moderaterna följt av Vänsterpartiet.

Vi kan också se att  tre partier har kraftig övervikt av antal kvinnor och två partier kraftig övervikt av antal män. I sin helhet är det betydligt fler deltagande kvinnor (83) än män (47). Men detta är förstås bara ett mått, för även om deltagandet ser ut på ett sätt kan taltiderna i praktiken bli ett helt annan.

Kortfattad sammanställning:
Liberalerna: Fler manliga deltagare (75 %)
Sverigedemokraterna: Fler manliga deltagare (75 %)
Centerpartiet: Jämnast fördelning (kvinnor 47,82 % & män 52,17 %)
Moderaterna: Fler kvinnliga deltagare (61,5 %)
Vänsterpartiet: Fler kvinnliga deltagare (62,5 %)
Socialdemokraterna: Fler kvinnliga deltagare (71,42 %)
Kristdemokraterna: Fler kvinnliga deltagare (75 %)
Miljöpartiet: Fler kvinnliga deltagare (84 %)

Samtliga resultat:

Liberalerna
Seminarium: 1, 2
Antal kvinnor: 1
Antal män: 3
Andel kvinnor: 25 %
Andel män: 75 %

Sverigedemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4
Antal kvinnor: 1
Antal män: 3
Andel kvinnor: 25 %
Andel män: 75 %

Centerpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Antal kvinnor: 11
Antal män: 12
Andel kvinnor: 47,82 %
Andel män: 52,17 %

Moderaterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5
Antal kvinnor: 16
Antal män: 10
Andel kvinnor: 61,5 %
Andel män: 38,5 %

Vänsterpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4
Antal kvinnor: 10
Antal män: 6
Andel kvinnor: 62,5 %
Andel män: 37,5 %

Socialdemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal kvinnor: 20
Antal män: 8
Andel kvinnor: 71,42 %
Andel män: 28,57 %

Kristdemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3
Antal kvinnor: 3
Antal män: 1
Andel kvinnor: 75 %
Andel män: 25 %

Miljöpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Antal kvinnor: 21
Antal män: 4
Andel kvinnor: 84 %
Andel män: 16 %

Bild: mikandersson.se

Rekordmånga mätningar med GenderTimer under Landsbygds Riksdag 2016

Under helgen 27-29 maj samlades Landsbygds Riksdag i Visby. Det är en av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling och har anordnats vartannat år sedan slutet av 1980-talet. Landsbygds Riksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang. Här samlas landsbygdsaktivister, politiker och tjänstemän under ett par dagar för att verkligen driva landsbygdsfrågorna framåt och sätta landsbygdsutveckling högt upp på den politiska agendan. De flesta deltagarna kommer ifrån byarörelsens cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper och våra kommun- och länsavdelningar.

”kvinnor tog större del av den planerade och förberedda talartiden, medan männen tog klart mycket mer utrymme under oplanerad tid som frågestunder”

Hela Sverige ska leva, som arbetar aktivt med jämställdhet, mätte alla sina seminarier med GenderTimer. Under helgen mättes hela 29 möten med sammanlagt 714 deltagare (421 kvinnor och 293 män). Siffror som vi på GenderTimer ser som rekord under två dagar.

De sammanlagda resultaten visade att männen var 41% av deltagarna och talade 47% av tiden. En reflektion från mätningarna var att kvinnor tog större del av den planerade och förberedda talartiden, medan männen tog klart mycket mer utrymme under oplanerad tid som frågestunder.

 

Mästarnas mästare bidrar till att kvinnor hörs ännu mindre i media

Mastarnas-mastare-2016

Peter Forsberg lyfte tillslut bucklan i årets säsong av SVTs Mästarnas Mästare. Ett program fyllt med vinnarskallar och hårda kamper. Utgångsläget i årets upplaga var 50-50% kvinnliga resp. manliga deltagare. De 12 deltagarna på startlinjen var:

Caroline Ek (Kickboxning)
Hanna Marklund (fotboll)
Jörgen Persson (pingis)
Karolina A Höjsgaard (orientering)
Niklas Jihde (innebandy)
Peter Forsberg (hockey)
Anders Eriksson (enduro)
Björn Ferry (skidskytt)
Heidi Andersson (armbrytning)
Inez Karlsson (jockey)
Kennet Andersson (fotboll)
Kicki Johansson (basket)

När program har en jämn könsfördelning är det alltid intressant att mäta just talfördelningen. Men en avgörande ingrediens i Mästarnas Mästare är att deltagare åker ut ur programmet vartefter, vilket också förändrar könsfördelningen. Därför är det mest intressant att titta på den genomsnittliga taltiden per kvinnlig resp. manlig deltagare.

Vi mätte alla 10 program och resultaten visar att den genomsnittliga taltiden för en kvinnlig deltagare var 73% av en manlig deltagares taltid. Summerar vi all taltid hörs kvinnorna 33% av tiden, vilket motsvarar genomsnittet för kvinnor i media generellt. När den manliga programledaren räknas med blir siffran endast 25%. Mästarnas Mästare bidrar alltså till att kvinnor hörs ännu mindre i media.

Resultat Mästarnas Mästare 2016, del 1-10:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 4487 sek
Gemensam taltid manliga deltagare: 8984 sek
Total taltid manlig programledare: 4486 sek

Antal kvinnliga deltagare summerat över 10 program: 21
Antal kvinnliga deltagare summerat över 10 program: 31

Taltid per kvinnliga deltagare: 213 sek (i genomsnitt per program)
Taltid per manliga deltagare: 289 sek (i genomsnitt per program)

Bild: allas.se

GenderTimer uppmärksammades på designutställning i New York

Under NYC Design Week skapar designkollektivet Grouphug varje år en utställning som lyfter en ny aktuell samhällsfråga. Årets utställning gick under namnet ”Judge Me” och handlade om att titta på sig själv och sina egna fördomar. GenderTimer var ett av 22 projekt som valts ut till utställningen.

”This app should be used in all schools!”

GroupHug_NY_

Judge Me fick stor uppmärksamhet inom New Yorks designscen (PSFK, Fab blog, Core77) och blev välbesökt under helgen 6-8 maj. GenderTimer fick mycket positiv respons, med kommentarer som ”this app should be used in all schools!” och att den ger ”big opportunity to measure gender gap in education setting”.

NY-Grouphug
Besökarna kunde läsa om GenderTimer och se en film där Fredrik Eklöf, en av grundarna, beskriver dess funktion och idén bakom appen.