Jämställda seminarier i Almedalen hos SKL och Svenskt Näringsliv

almedalen 2016

Det slogs nytt rekord under Almedalsveckan, i år var det över 3700 inbokade evenemang. GenderTimer var på plats för att undersöka hur könsfördelningen såg ut i paneler och seminarier. Och vi bestämde oss för att genomföra ett ”jämställdhets battle” mellan Svenskt Näringsliv och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

Tävlingsmomentet gick ut på att mäta seminarier där dessa stod som arrangörer och titta på könsfördelning och taltid. Vi mätte sammanlagt fem seminarier med Svenskt Näringsliv (1,2,3,4,5) och fem med SKL (1,2,3,4,5). Upplägget på seminarierna var oftast att sakkunniga först uttalade sig i ämnen och/eller presenterade en rapport, vilket sedan följdes upp av en paneldebatt. Våra mätningar fick inkludera alla inbjudna gäster (paneldeltagare och sakkunniga) och exkludera moderatorer.

Resultaten visar att båda organisationerna arrangerade relativt jämställda seminarier.

Sett till könsfördelning bland deltagarna hade SKL en något jämnare fördelning (54,8 % kvinnor och 45,2 % män) än Svenskt Näringsliv (41,66 % kvinnor och 58,33 % män).

Talfördelningen per deltagare var också relativt jämn. 566 sek per kvinnlig deltagare och 603 sek per manlig deltagare hos SKL. 347 sek per kvinnlig deltagare och 367 sek per manliga deltagare hos Svenskt Näringsliv.

Det som dock stack ut var könsfördelningen bland moderatorerna. Svenskt Näringsliv hade manlig moderator 4/5 gånger och SKL hade manlig moderator 5/5 gånger.

Resultat Svenskt Näringsliv, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5668 sek (40,16 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 8443 sek (59,83 %)

Antal kvinnliga deltagare: 10 (41,66 %)
Antal manliga deltagare: 14 (58,33 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 566 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 603 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 1
Antal manliga moderatorer: 4

Resultat SKL, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5905 sek (53,47 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 5138 sek (46,52 %)
Total taltid manlig programledare: X sek

Antal kvinnliga deltagare: 17 (54,8 %)
Antal manliga deltagare: 14 (45,2 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 347 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 367 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 0
Antal manliga moderatorer: 5