Månadsarkiv: augusti 2016

Kvinnlig dominans i SRs Sommarlov i Barnradion

SRs Sommarlov i Barnradion
I tidigare inlägg presenterade vi mätresultaten från SVTs Sommarlov. För att jämföra taltiderna har vi också mätt SRs Sommarlov i Barnradion med Amelie Nörgaard.

Årets tema i både SVTs och SRs Sommarlov är hjältar i olika former. Att göra skillnad för andra människor och sig själv. Det kan handla om saker i det stora, likväl som i det vardagligt lilla.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga roller och deltagare i 10 efterföljande avsnitt (mellan 13-26 juli) och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer fler kvinnor (63,4 %) än män (36,6 %) och taltiden domineras av de kvinnliga karaktärerna (kvinnorna får 74,3 % av taltiden). Till skillnad från SVTs Sommarlov, som hade en jämn talfördelning, är SRs Sommarlov kvinnligt dominerad.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar SRs Sommarlov i Barnradion alltså till ökad jämställdhet sett utifrån totalstatistiken.

Resultat SRs Sommarlov, 10 avsnitt (13-26 juli):

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 26 (63,4 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 15 (36,6 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 3165 sek (74,3 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 1096 sek (25,7 %)

Taltid per kvinnlig deltagare: 121 sek
Taltid per manlig deltagare: 73 sek

Bild: SR.se

SVTs Sommarlov bidrar till jämställdhet

sommarlov SVT

Vi har mätt könsfördelning och taltider i det populära barnprogrammet Sommarlov, som visas på SVT varje morgon hela sommaren. Årets tema är superhjältar, vilket handlar om att väcka alla superhjältar runt om i landet för att stoppa den så kallade ”Sommarskuggan”. Programledarna reser bl.a. ut i Sverige en gång i veckan för att träffa olika barn som alla har olika superkrafter.

För att få fram relevant statistik mätte vi 10 avsnitt. Vi summerade programledarnas och övriga deltagares taltider (inkl alla som blir intervjuade). Och vi exkluderade filmerna/serierna som visas i programmen.

Programmet hade sammanlagt 57,7 % kvinnliga deltagare och 42,3 % manliga. Kvinnorna fick 53,7 % av taltiden och männen 46,3 %. Resultatet visar att Sommarlov har en relativt jämn fördelning. Fler kvinnliga deltagare och mer sammanlagd taltid för de kvinnliga deltagarna. Per person talade de kvinnliga deltagare dock lite mindre än de manliga.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar Sommarlov alltså till ökad jämställdhet sett från totalstatistiken.

Resultat Sommarlov, avsnitt 35-44:

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 30 (57,7 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 22 (42,3 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 4616 sek (53,7 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 3971 sek (46,3 %)

Bild: svtstatic.se