Kvinnlig dominans i Ett jobb för Berg på Kanal 5

Ett Jobb För Berg

Ett jobb för Berg” är programmet där Carina Berg praktiserar hos kända svenskar. Det är den andra säsongen som precis har avslutats och de medverkande var Mikael Persbrandt, Charlotte Perrelli, Tony Irving, Pernilla Wiberg, Victoria Silvstedt, Sven Göran Eriksson (50 % kvinnor och 50 % män).

Vi mätte alla sex avsnitt för att se om talfördelningen skiljer sig när Carina träffar kvinnliga respektive manliga gäster.

Resultaten visar att de kvinnliga gästerna i genomsnitt talade lite mindre (16 min 38 sek/person) än männen (18 min 43 sek/person). En fördelning som betraktas som jämn. Konstigt nog talade även Carina lite mindre i programmen med de kvinnliga gästerna (10 min 39 sek/program) än med de manliga gästerna (11 min 34 sek/program).

Till sin totala talfördelning (gäster plus programledare) får kvinnorna 67,5 % av taltiden och männen 32,5 %. Det innebär att det som enskilt program är kvinnodominerat och har en ojämn talfördelning, men att det i stort bidrar till att öka jämställdheten i svenska medier, där kvinnor endast utgör en tredjedel av de som kommer till tals.

Resultat Ett jobb för Berg, Säsong 2 Avsnitt 1-6:

Antal kvinnor som gäster: 3
Antal män som gäster: 3

Gemensam taltid kvinnorna som gästar: 2994 sek
Gemensam taltid män som gästar: 3369 sek

Taltid programledare när kvinnorna gästar: 1917 sek
Taltid programledare när män gästar: 2084 sek

Total taltid kvinnor (inkl. programledare): 6995 sek (67,5 %)
Total taltid män: 3369 sek (32,5 %)

Bild: dplay.se