GenderTimer placerar kvinnodominerade ”Skam” på sin vita lista

skam

Skam är den norska serien som blivit hyllad världen över och redan vunnit flera tv-priser. I fredags släpptes den efterlängtade 3:e säsongen på SVTPlay. Efter mätning placerar GenderTimer serien på sin vita lista, detta eftersom den bidrar till att öka andelen kvinnor som hörs i media (från dagens 30 %). Resultatet visar att tjejerna får 61,8 % av taltiden.

Förutom att serien har hyllats för sin paketering, manus och skådespeleri, tas många intressanta ämnen upp på ett smart och lättillgängligt sätt. Under seriens gång lyfts bl.a. frågor kring feminism, droger, våld, religion och sexuell läggning.

Med fem unga kvinnor i huvudrollerna i säsong 1 och 2 tyckte vi att det var intressant att se hur den kvinnodominansen återspeglades i talfördelningen.  Kvinnor brukar tala mindre än vad folk tror. Ojämställdhet sker oftast i sammanhang som de inblandade tror är jämställda, säger Fredrik Eklöf, en av männen bakom GenderTimer.

Det sammanlagda resultatet, säsong 1-3, visar att tjejerna får 61,8 % av taltiden och killarna 38,2 %. Det gör att Skam placerar sig på GenderTimers vita lista eftersom serien bidrar till att öka andelen utrymme i media som kvinnor får.

Bakgrunden till att GenderTimer gör mätningar och uppmärksammar taltider är att kvinnor totalt sett i svensk media får komma till tals mycket mindre än män. Kvinnor hörs ca 30 % och männen 70 %. Program som bidrar till att jämna ut dessa siffror hamnar på GenderTimers vita lista.

Totalt resultat Säsong 1-3:
Gemensam taltid tjejer: 9354 sek (61,8 %)
Gemensam taltid killar: 5791 sek (38,2 %)

Resultat Säsong 1:
Gemensam taltid tjejer: 2799 sek (77,4 %)
Gemensam taltid killar: 807 sek (22,6 %)

Resultat Säsong 2:
Gemensam taltid tjejer: 5427 sek (81,6 %)
Gemensam taltid killar: 1221 sek (18,4 %)

Resultat Säsong 3:
Gemensam taltid tjejer: 1128 sek (23 %)
Gemensam taltid killar: 3763 sek (77 %)

Bild: blogg.ng.se

GenderTimer mäter talartid för könen för att synliggöra att kvinnor får mindre utrymme i media än män, och för att taltidsfördelning är ett av många exempel på hur ojämställdhet sker.  GenderTimers mål är att könen ska få ungefär samma utrymme i media i stort och i såväl arbetsrelaterade som privata möten. Det betyder inte att varje TV-serie eller möte behöver ha en jämställd fördelning, bara att det ska vara lika vanligt och naturligt att program eller möten är kvinnodominerade som att de är mansdominerade. GenderTimers mätningar säger inte om en serie eller ett möte är jämställt, bara hur taltidsfördelningen ser ut. Med GenderTimer kan du mäta talartid för kvinnor, män och icke-binära personer.