Kvinnor hörs mindre än män i Kristoffer Triumfs Värvet

Foto: storajournalistpriset.se

Värvet är podden dit kändisarna står på kö för att låta sig intervjuas av podcaststjärnan Kristoffer Triumf. Med hundratusentals lyssnare är Värvet ett av Sveriges största intervjuprogram och en maktfaktor vad gäller att låta röster komma till tals. Men vår mätning visar att även Kristoffer Triumf trampar i fällan för omedveten ojämställdhet, då han själv tar mer plats när han intervjuar kvinnor än när han intervjuar män.

Vi mätte 10 program där kvinnor intervjuas och 10 program där män intervjuas. Resultaten visar att Kristoffer i genomsnitt talar 24,8 % av tiden när han har en kvinna som gäst och 14,3 % av tiden när han har en man med i studion. Vi har sökt Kristoffer för en kommentar men inte fått något svar.

– Kristoffer upplever förmodligen att han behandlar kvinnor och män lika, vilket stämmer. Han har en öppen tillåtande intervjustil som ger den intervjuade stor plats. Men eftersom kvinnor och män tar olika mycket plats, så blir slutresultatet att Värvet bidrar till att kvinnor hörs mindre än mänsäger Fredrik Eklöf, jämställdhetskonsult och en av grundarna bakom GenderTimer.

Sammanställning av mätning Värvet:

10 program med kvinnliga gäster: Little Jinder, Dominika Peczynski, Pernilla August, Sanna Lundell, Eva Dahlgren, Linda ”Miss Li”, Anita Shulman, Alexandra ”Kissie”, Renata Chlumska & Rachel ”Yoga Girl”.

Gemensam taltid kvinnor: 34710 sek
Total taltid Kristoffer Triumf: 11420 sek
Genomsnitt taltid per kvinnlig deltagare: 3471 sek (75,2 %)
Genomsnittlig taltid Kristoffer Triumf: 1142 sek (24,8 %)

10 program med manliga gäster: Fredrik Eklund, Christer Lindarw, Magnus Nilsson, Sebastian Boudet, Anders Jansson, Roy Fares, Joel Spira, Orup, Matias Varela & Po Tidholm.

Gemensam taltid kvinnor: 45853 sek
Total taltid Kristoffer Triumf: 7687 sek
Genomsnitt taltid per manliga deltagare: 4585 sek (85,6 %)
Genomsnittlig taltid Kristoffer Triumf: 768 sek (14,3 %)

Foto: storajournalistpriset.se

GenderTimer mäter talartid för könen för att synliggöra att kvinnor får mindre utrymme i media än män, och för att taltidsfördelning är ett av många exempel på hur ojämställdhet sker utan att vi tänker på detGenderTimers mål är att könen ska få ungefär samma utrymme i media i stort och i såväl arbetsrelaterade som privata möten. Det betyder inte att varje TV-serie eller möte behöver ha en jämställd fördelning, bara att det ska vara lika vanligt och naturligt att program eller möten är kvinnodominerade som att de är mansdominerade. GenderTimers mätningar säger inte om en serie eller ett möte är jämställt, bara hur taltidsfördelningen ser ut. Med appen GenderTimer kan du mäta talartid för kvinnor, män och icke-binära personer.