Vad är GenderTimer?

GenderTimer är appen som togs fram via en kickstarter-kampanj och som används för att mäta taltider mellan könen. Den syftar till att medvetandegöra och skapa diskussion kring hur taltiderna ser ut i praktiken.

Både kvinnor och män tror ofta att talartiden är jämställt fördelad, när det i själva verket oftast är män som pratar mest. Vi har upptäckt att mätningar ofta leder till aha-upplevelser när statistiken visar hur mycket eller lite folk pratar i praktiken. Det finns inget självändamål med att alla ska prata EXAKT lika mycket. Men om fördelningen är ojämn i det långa loppet är det kanske läge att fråga sig om samtalsklimatet verkligen är bra, och diskutera vad som kan göras för att utveckla det.

Ladda ner appen gratis till iOS här eller till Android här.