Etikettarkiv: Almedalen

Jämställda seminarier i Almedalen hos SKL och Svenskt Näringsliv

almedalen 2016

Det slogs nytt rekord under Almedalsveckan, i år var det över 3700 inbokade evenemang. GenderTimer var på plats för att undersöka hur könsfördelningen såg ut i paneler och seminarier. Och vi bestämde oss för att genomföra ett ”jämställdhets battle” mellan Svenskt Näringsliv och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

Tävlingsmomentet gick ut på att mäta seminarier där dessa stod som arrangörer och titta på könsfördelning och taltid. Vi mätte sammanlagt fem seminarier med Svenskt Näringsliv (1,2,3,4,5) och fem med SKL (1,2,3,4,5). Upplägget på seminarierna var oftast att sakkunniga först uttalade sig i ämnen och/eller presenterade en rapport, vilket sedan följdes upp av en paneldebatt. Våra mätningar fick inkludera alla inbjudna gäster (paneldeltagare och sakkunniga) och exkludera moderatorer.

Resultaten visar att båda organisationerna arrangerade relativt jämställda seminarier.

Sett till könsfördelning bland deltagarna hade SKL en något jämnare fördelning (54,8 % kvinnor och 45,2 % män) än Svenskt Näringsliv (41,66 % kvinnor och 58,33 % män).

Talfördelningen per deltagare var också relativt jämn. 566 sek per kvinnlig deltagare och 603 sek per manlig deltagare hos SKL. 347 sek per kvinnlig deltagare och 367 sek per manliga deltagare hos Svenskt Näringsliv.

Det som dock stack ut var könsfördelningen bland moderatorerna. Svenskt Näringsliv hade manlig moderator 4/5 gånger och SKL hade manlig moderator 5/5 gånger.

Resultat Svenskt Näringsliv, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5668 sek (40,16 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 8443 sek (59,83 %)

Antal kvinnliga deltagare: 10 (41,66 %)
Antal manliga deltagare: 14 (58,33 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 566 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 603 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 1
Antal manliga moderatorer: 4

Resultat SKL, 5 seminarier:

Gemensam taltid kvinnliga deltagare: 5905 sek (53,47 %)
Gemensam taltid manliga deltagare: 5138 sek (46,52 %)
Total taltid manlig programledare: X sek

Antal kvinnliga deltagare: 17 (54,8 %)
Antal manliga deltagare: 14 (45,2 %)

Taltid per kvinnliga deltagare: 347 sek (i genomsnitt per seminarium)
Taltid per manliga deltagare: 367 sek (i genomsnitt per seminarium)

Antal kvinnliga moderatorer: 0
Antal manliga moderatorer: 5

Centern mest jämställt och kvinnor dominerar i antal på partiernas seminarium i Almedalen

centerpartiet

Ett kvantitativt mått för jämställdhet är att mäta taltider, ett annat är att räkna andelen kvinnor respektive män som får tala. För att kartlägga partiernas planerade talfördelning under Almedalsveckan har vi tittat på hur respektive partis könsfördelning ser ut när de själva ska arrangera seminarium i Almedalen.

Siffrorna baserar sig på respektive partis alla planerade seminarium (enligt programmet på Almedalen.info), där partiet står som arrangör eller medarrangör (inklusive talen). Vi besvarar alltså frågorna: Hur många och hur stor andel kvinnor respektive män har partierna med på sina seminarium under Almedalsveckan 2016?

Resultaten visar att Centerpartiet är det mest jämställda partiet, sett till andelen kvinnor respektive män inplanerade på deras seminarium. Sedan kommer Moderaterna följt av Vänsterpartiet.

Vi kan också se att  tre partier har kraftig övervikt av antal kvinnor och två partier kraftig övervikt av antal män. I sin helhet är det betydligt fler deltagande kvinnor (83) än män (47). Men detta är förstås bara ett mått, för även om deltagandet ser ut på ett sätt kan taltiderna i praktiken bli ett helt annan.

Kortfattad sammanställning:
Liberalerna: Fler manliga deltagare (75 %)
Sverigedemokraterna: Fler manliga deltagare (75 %)
Centerpartiet: Jämnast fördelning (kvinnor 47,82 % & män 52,17 %)
Moderaterna: Fler kvinnliga deltagare (61,5 %)
Vänsterpartiet: Fler kvinnliga deltagare (62,5 %)
Socialdemokraterna: Fler kvinnliga deltagare (71,42 %)
Kristdemokraterna: Fler kvinnliga deltagare (75 %)
Miljöpartiet: Fler kvinnliga deltagare (84 %)

Samtliga resultat:

Liberalerna
Seminarium: 1, 2
Antal kvinnor: 1
Antal män: 3
Andel kvinnor: 25 %
Andel män: 75 %

Sverigedemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4
Antal kvinnor: 1
Antal män: 3
Andel kvinnor: 25 %
Andel män: 75 %

Centerpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Antal kvinnor: 11
Antal män: 12
Andel kvinnor: 47,82 %
Andel män: 52,17 %

Moderaterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5
Antal kvinnor: 16
Antal män: 10
Andel kvinnor: 61,5 %
Andel män: 38,5 %

Vänsterpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4
Antal kvinnor: 10
Antal män: 6
Andel kvinnor: 62,5 %
Andel män: 37,5 %

Socialdemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal kvinnor: 20
Antal män: 8
Andel kvinnor: 71,42 %
Andel män: 28,57 %

Kristdemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3
Antal kvinnor: 3
Antal män: 1
Andel kvinnor: 75 %
Andel män: 25 %

Miljöpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Antal kvinnor: 21
Antal män: 4
Andel kvinnor: 84 %
Andel män: 16 %

Bild: mikandersson.se