Etikettarkiv: GenderTimer

Så används GenderTimer på Handelshögskolan

GenderTimer Handelshögskolan

GenderTimer används i undervisningen på Handelshögskolan i Stockholm, både för att mäta lärare och elever.

– Jamen visst, jag använder GenderTimer när jag undervisar. Tycker det är toppen! säger Nina Åkestam, som undervisar i masterprogrammet i marknadsföring.

De brukar framförallt ta tid på två saker. Dels när studenterna presenterar och hon själv sitter i publiken, och dels om en kollega undervisar och hon är med som side-kick. Det kan vara användbart både för att mäta hur mycket tid som läggs på frågor från manliga respektive kvinnliga studenter. Eller när de för lärarnas skull vill få koll på att de har en rättvis talfördelning mellan könen.

”Det brukar bli väldigt uppskattat och lärorikt för alla inblandade!”

En intressant övning är att låta folk gissa hur talfördelningen sett ut efter att en mätning är genomförd. Det är något som Nina brukar använda sig av:

– Oftast spelar jag tillbaka det till studenterna själva, som inte vet att jag har mätt, och låter dem gissa hur många procent som killar respektive tjejer har pratat. Oftast underskattar de killarnas taltid rejält, och överskattar tjejernas. Det blir sen grunden till en diskussion om förväntningar på olika kön, och hur konstigt jämställdhet kan kännas, eftersom vi är så ovana vid det. När det börjar närma sig 50/50 brukar nämligen både killar och tjejer känna att tjejerna ”tar över”.

Så har Hela Sverige Ska Leva använt GenderTimer

hela_sverige_ska_leva_logga
Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för lokala grupper och för nära femtio organisationer som stödjer arbetet genom medlemskap. Organisationens uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Det är också en organisation som påverkar, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. Och även om fokus ligger på landsbygdsfrågor finns grupper även i förorter i storstäderna, där de jobbar med lokal utveckling.

Hela Sverige Ska Leva började använda GenderTimer i mars 2015. Sedan dess har de hunnit mäta tio av sina styrelsemöten och ordförandeträffar. De satte från början upp två mål: Å ena sidan att få konkreta siffror över vilka som tar störst plats på deras möten, å andra sidan att få igång en bredare diskussion kring jämställdhet.

Deras resultatet visar en utveckling över tid, vilket också har lett till en mer levande diskussion kring jämställdhet i organisationen. De har nu beslutat att gå vidare med jämställdhetsarbetet på fler plan.

– Vi har fått svart på vitt att män och kvinnor får olika stora delar av mötestiden även hos oss, som tycker att det är så viktigt med jämställdhet. Vi har lärt oss att det är viktigt att jobba konkret och fokuserat med jämställdhet för att få riktiga resultat. Och vi har lärt oss att ett sådant här enkelt steg, som att bara mäta möten, kan leda till bredare diskussioner om jämställdhet. Att använda GenderTimer kan verkligen ge en insikt om vilka som får mest av det demokratiska utrymmet på olika möten, och i bästa fall fungerar det som en sporre och inspiration till att få ännu större förståelse för hur jämställdhet kan fördjupas och förbättras, säger Linn Hjort, kommunikatör på Hela Sverige Ska Leva.

Fredrik Eklöf på Näringslivets Mäktigaste Kvinnor 2016

Fredrik Eklöf på Veckans Affärer 101 mäktigaste

Fredrik Eklöf, en av GenderTimers grundare, höll en föreläsning när Veckans Affärer arrangerade sitt årliga event ”Näringslivets 101 Mäktigaste Kvinnor”.

Salen var fullsatt, med stor majoritet kvinnor, när Fredrik pratade om hur vi omedvetet sitter fast i kvinnliga och manliga roller i arbetslivet. Han gav också exempel på hur företag utifrån mätningar med GenderTimer har identifierat och synliggjort annars omedvetna strukturer. Under efterdebatten användes även GenderTimer för att mäta deltagarnas taltider.

Det blev en uppskattad föreläsning och några av de citat som publiken lyfte på Twitter var:

”Så länge vi inte utmanar normen så är vi med och bygger den”

”Kvinnor mäts i erfarenhet, män i potential”

”Män och kvinnor har olika utrymme att agera”

Dubbelt så många manliga karaktärer i Disneys prinsessfilmer

Disney

Johan Nyh har i sin masteruppsats ”From Snow White to Frozen” bl.a. gjort en kartläggning av talfördelningen i några av Disneys tecknade storfilmer. I sina mätningar använde han sig av GenderTimer och han beskriver urvalet av filmer med ”alla Disneys prinsessfilmer, från Snövit till Frost”.

De 12 filmerna som ingått i mätningarna är:

 • Snövit och de sju dvärgarna, 1937 (Snow White and the Seven Dwarfs)
 • Askungen, 1950 (Cinderella)
 • Törnrosa, 1959 (Sleeping Beauty)
 • Den lilla sjöjungfrun, 1989 (The little Mermaid)
 • Skönheten och odjuret, 1991 (Beauty and the Beast)
 • Aladdin, 1992 (Aladdin)
 • Pocahontas, 1995 (Pocahontas)
 • Mulan, 1998 (Mulan)
 • Prinsessan och grodan, 2009 (The Princess and the frog)
 • Trassel, 2010 (Tangled)
 • Modig, 2012 (Brave)
 • Frost, 2013 (Frozen)

När vi slår samman de genomsnittliga taltiderna från alla 12 filmer ser vi att de representeras av 31,9 % kvinnliga karaktärer (ca 1/3). Men den genomsnittliga taltiden är 47,25% för kvinnliga röster. Det visar alltså att filmsamlingen domineras av manliga karaktärer men att de kvinnliga karaktärerna får mer taltid per individ.

Fortsätt läsa Dubbelt så många manliga karaktärer i Disneys prinsessfilmer

Kvinnor hörs mest i Lilla Aktuellt

Lilla Aktuellt

Lilla Aktuellt produceras gemensamt av SVT och UR. Programmet är pedagogiskt upplagt och presenterar dagsaktuella nyheter och händelser på ett sätt som deras publik kan ta till sig. Upplägget är att det (precis som vanliga nyhetsprogram) är nyhetsankare som leder tittarna, reportage med intervjuer och väder i slutet av programmet.

Vi på GenderTimer blev nyfikna på hur talfördelningen såg ut i Sveriges enda nyhetsprogram för barn. För att få fram relevant statistik valde vi att summera alla personer som fick sina röster hörda (programledare, berättarröster, experter och intervjupersoner) från tio program, avsnitt 65 till 74.

Fortsätt läsa Kvinnor hörs mest i Lilla Aktuellt