Etikettarkiv: politiska partier almedalen

Centern mest jämställt och kvinnor dominerar i antal på partiernas seminarium i Almedalen

centerpartiet

Ett kvantitativt mått för jämställdhet är att mäta taltider, ett annat är att räkna andelen kvinnor respektive män som får tala. För att kartlägga partiernas planerade talfördelning under Almedalsveckan har vi tittat på hur respektive partis könsfördelning ser ut när de själva ska arrangera seminarium i Almedalen.

Siffrorna baserar sig på respektive partis alla planerade seminarium (enligt programmet på Almedalen.info), där partiet står som arrangör eller medarrangör (inklusive talen). Vi besvarar alltså frågorna: Hur många och hur stor andel kvinnor respektive män har partierna med på sina seminarium under Almedalsveckan 2016?

Resultaten visar att Centerpartiet är det mest jämställda partiet, sett till andelen kvinnor respektive män inplanerade på deras seminarium. Sedan kommer Moderaterna följt av Vänsterpartiet.

Vi kan också se att  tre partier har kraftig övervikt av antal kvinnor och två partier kraftig övervikt av antal män. I sin helhet är det betydligt fler deltagande kvinnor (83) än män (47). Men detta är förstås bara ett mått, för även om deltagandet ser ut på ett sätt kan taltiderna i praktiken bli ett helt annan.

Kortfattad sammanställning:
Liberalerna: Fler manliga deltagare (75 %)
Sverigedemokraterna: Fler manliga deltagare (75 %)
Centerpartiet: Jämnast fördelning (kvinnor 47,82 % & män 52,17 %)
Moderaterna: Fler kvinnliga deltagare (61,5 %)
Vänsterpartiet: Fler kvinnliga deltagare (62,5 %)
Socialdemokraterna: Fler kvinnliga deltagare (71,42 %)
Kristdemokraterna: Fler kvinnliga deltagare (75 %)
Miljöpartiet: Fler kvinnliga deltagare (84 %)

Samtliga resultat:

Liberalerna
Seminarium: 1, 2
Antal kvinnor: 1
Antal män: 3
Andel kvinnor: 25 %
Andel män: 75 %

Sverigedemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4
Antal kvinnor: 1
Antal män: 3
Andel kvinnor: 25 %
Andel män: 75 %

Centerpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Antal kvinnor: 11
Antal män: 12
Andel kvinnor: 47,82 %
Andel män: 52,17 %

Moderaterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5
Antal kvinnor: 16
Antal män: 10
Andel kvinnor: 61,5 %
Andel män: 38,5 %

Vänsterpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4
Antal kvinnor: 10
Antal män: 6
Andel kvinnor: 62,5 %
Andel män: 37,5 %

Socialdemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Antal kvinnor: 20
Antal män: 8
Andel kvinnor: 71,42 %
Andel män: 28,57 %

Kristdemokraterna
Seminarium: 1, 2, 3
Antal kvinnor: 3
Antal män: 1
Andel kvinnor: 75 %
Andel män: 25 %

Miljöpartiet
Seminarium: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Antal kvinnor: 21
Antal män: 4
Andel kvinnor: 84 %
Andel män: 16 %

Bild: mikandersson.se