Etikettarkiv: SR Sommarlov

Kvinnlig dominans i SRs Sommarlov i Barnradion

SRs Sommarlov i Barnradion
I tidigare inlägg presenterade vi mätresultaten från SVTs Sommarlov. För att jämföra taltiderna har vi också mätt SRs Sommarlov i Barnradion med Amelie Nörgaard.

Årets tema i både SVTs och SRs Sommarlov är hjältar i olika former. Att göra skillnad för andra människor och sig själv. Det kan handla om saker i det stora, likväl som i det vardagligt lilla.

För att få fram relevant statistik valde vi att summera samtliga roller och deltagare i 10 efterföljande avsnitt (mellan 13-26 juli) och summera allas taltider för respektive kön (män resp. kvinnor).

Resultatet visar att det förekommer fler kvinnor (63,4 %) än män (36,6 %) och taltiden domineras av de kvinnliga karaktärerna (kvinnorna får 74,3 % av taltiden). Till skillnad från SVTs Sommarlov, som hade en jämn talfördelning, är SRs Sommarlov kvinnligt dominerad.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar SRs Sommarlov i Barnradion alltså till ökad jämställdhet sett utifrån totalstatistiken.

Resultat SRs Sommarlov, 10 avsnitt (13-26 juli):

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 26 (63,4 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 15 (36,6 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 3165 sek (74,3 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 1096 sek (25,7 %)

Taltid per kvinnlig deltagare: 121 sek
Taltid per manlig deltagare: 73 sek

Bild: SR.se