Etikettarkiv: SVT

GenderTimer placerar Stjärnorna på slottet på vita listan

Under förra säsongen av Stjärnorna på slottet 2016 dök det upp en konflikt, där Claire Wikholm tyckte att Stefan Sauk pratade för mycket. När GenderTimer sedan mätte programmen visade det sig att Claire hade rätt, varje manlig deltagare talade i genomsnitt 144 sekunder mer per program.

Även detta år har vi mätt programmet för att se om talfördelningen blivit mer jämställd. Mätningen gjordes genom att summera de fem huvudpersonernas taltid i alla fem program, och sedan titta på de genomsnittliga taltiderna. Samtliga röster från uppspelade filmklipp exkluderades.

Resultaten visar att talfördelningen var jämnare fördelat per person i årets upplaga (varje manlig deltagare talade i genomsnitt 46 sekunder mer per program)  jämfört med förra året (144 sekunder).

En intressant egenhet är att männen hörs lite mer per person, men eftersom det är fler kvinnor med i serien så blir det ändå en dominans av kvinnor (totalt 57,8 % kvinnlig taltid). Stjärnorna på slottet 2017 hamnar därför på GenderTimers vita lista, eftersom det bidrar till att öka andelen kvinnor som hörs i media. Läs mer om hur vita och svarta listan fungerar här.

Resultat Stjärnorna På Slottet 2017, Del 1-5:

Kvinnor: 3
Gemensam taltid: 7261 sek (57,8 %)
Taltid per kvinnlig deltagare: 484 sek (i genomsnitt per program)

Män: 2
Gemensam taltid: 5301 sek (42,2 %)
Taltid per manliga deltagare: 530 sek (i genomsnitt per program)

Bild: svt

GenderTimer mäter talartid för könen för att synliggöra att kvinnor får mindre utrymme i media än män, och för att taltidsfördelning är ett av många exempel på hur ojämställdhet sker utan att vi tänker på detGenderTimers mål är att könen ska få ungefär samma utrymme i media i stort och i såväl arbetsrelaterade som privata möten. Det betyder inte att varje TV-serie eller möte behöver ha en jämställd fördelning, bara att det ska vara lika vanligt och naturligt att program eller möten är kvinnodominerade som att de är mansdominerade. GenderTimers mätningar säger inte om en serie eller ett möte är jämställt, bara hur taltidsfördelningen ser ut. Med appen GenderTimer kan du mäta talartid för kvinnor, män och icke-binära personer. 

GenderTimer placerar kvinnodominerade ”Skam” på sin vita lista

skam

Skam är den norska serien som blivit hyllad världen över och redan vunnit flera tv-priser. I fredags släpptes den efterlängtade 3:e säsongen på SVTPlay. Efter mätning placerar GenderTimer serien på sin vita lista, detta eftersom den bidrar till att öka andelen kvinnor som hörs i media (från dagens 30 %). Resultatet visar att tjejerna får 61,8 % av taltiden.

Förutom att serien har hyllats för sin paketering, manus och skådespeleri, tas många intressanta ämnen upp på ett smart och lättillgängligt sätt. Under seriens gång lyfts bl.a. frågor kring feminism, droger, våld, religion och sexuell läggning.

Med fem unga kvinnor i huvudrollerna i säsong 1 och 2 tyckte vi att det var intressant att se hur den kvinnodominansen återspeglades i talfördelningen.  Kvinnor brukar tala mindre än vad folk tror. Ojämställdhet sker oftast i sammanhang som de inblandade tror är jämställda, säger Fredrik Eklöf, en av männen bakom GenderTimer.

Fortsätt läsa GenderTimer placerar kvinnodominerade ”Skam” på sin vita lista

Replik: Selma synliggör det osynliga

selma
Selma är inte bara modig och tar plats. Hon synliggör också det osynliga.

Selmas Saga är ett väldigt bra exempel på hur den omedvetna ojämställdheten fungerar, menar Fredrik Eklöf, jämställdhetskonsult och en av grundarna till GenderTimer.

Vi på GenderTimer gjorde en mätning av julkalendern ”Selmas Saga” som visade att pojkar och män dominerar taltiden. Som svar på detta skrev Johanna Gårdare, programchef och ansvarig utgivare för årets julkalender, att vår granskning missar helhetsbilden.

Johanna beskriver hur arbetsgrupp medvetet vridit och vänt på manus och rollbeskrivningar för att inte hamna i könsstereotypa fällor.

Noga genomtänkt hur kön skulle gestaltas och vilka karaktärsegenskaper och drivkrafter de skulle tilldelas. Resultatet är imponerande.

Vi gillar julkalendern, vi har stor respekt för SVTs medvetna arbete med jämställdhet och vi älskar Sofia Bachs Nordenstierne. Vi om några borde vara uppmärksamma på vem som inte bara syns utan också hörs i rutan. Intressant nog reflekterade inte ens vi själva över taltiden och dess fördelning förrän vi gjorde mätningen.

Johanna Gårdare har helt rätt i att taltid bara är en av flera viktiga parametrar. Men att pojkar och män talar på flickors och kvinnors bekostnad – utan att någon av oss märker det, det är ett samhällsproblem, det är odemokratiskt, ineffektivt och orättvist.

Det vore så mycket enklare om vi kunde lägga skulden på mansgrisar och de antifeministiska troll som nu högljutt klagar i sociala medier över vår mätning. Men i själva verket är vi alla, även jag, som arbetar med ledarskap och genus, dagligen med och upprätthåller samma normer som vi vill motverka.

Det gör inte oss till dåliga människor. Det visar bara hur djupt de här föreställningarna och attityderna sitter i vårt samhälle. Det är därför det går så långsamt att förändra dem.

Vi skapade GenderTimer för att uppmärksamma omedvetenheten.

En skev talfördelning gör inte heller Selmas Saga till ett dåligt program. Det kan tyckas hårt att ett genomtänkt program som detta placeras på vår svarta lista. De listorna har vi skapat för att vi vill att flickor och kvinnor på sikt ska ges samma utrymme i det offentliga rummet som män – inte i varje enskild produktion, men i stort.

Då behöver det bli lika normalt att taltiden i program domineras av kvinnor som att de domineras av män.

Taltiden i Selmas Saga belyser att ojämställdhet återskapas i situationer som vi upplever som normala eller till och med jämställda. Årets julkalender är sagan som synliggjorde den omedvetna ojämställdheten, den som sker mitt framför näsan på oss utan att vi lägger märke till den.

Fredrik Eklöf, jämställdhetskonsult och en av grundarna till GenderTimer.

Foto: svt.se

Ojämn talfördelning i Selmas Saga – Julkalendern 2016

Selmas Saga 2016I förra årets SVT-julkalender, Tusen år till julafton, var talfördelningen jämn mellan kvinnor och män. I år ser det annorlunda ut. Trots att ”Selmas saga” är döpt efter den kvinnliga huvudrollsinnehavaren, hörs kvinnor och tjejer endast drygt en fjärdedel av tiden. Årets julkalender hamnar därför på GenderTimers svarta lista eftersom den bidrar till fortsatt underrepresentation för kvinnor i media.

SVTs julkalender 2016 handlar om Selma (Ester Vuori) och uppfinnaren Efraim von Trippelhatt (Johan Ulveson) som ger sig ut på en riktig äventyrsresa. Deras uppdrag är att hitta Tomtens rike.

Könsfördelningen i antal personer är relativt jämn. Det är svårt att sätta exakta siffror på antal kvinnliga respektive manliga skådespelare som får höras. Detta eftersom det är många statister som säger enstaka meningar. De längsta taltiderna får de två huvudkaraktärerna Selma och Trippelhatt.

Dock visar det sig vara en ojämn fördelning sett till vilka som hörs mest. Vår mätning visar att männen/pojkarna (som hörs 72,4 % av tiden) får betydligt mer taltid än kvinnorna/tjejerna (som endast hörs 27,6 % av tiden).

Vår första mätning, efter de 12 första avsnitten, visade att männen/pojkarna hördes 72,4 % av tiden medan kvinnorna/tjejerna endast hördes 27,6 % av tiden. I vår slutliga mätning, efter alla 24 avsnitten, ökade kvinnornas/tjejernas andel till 35,8 %. Det som gjorde den största förändringen i den senare hälften var, enligt vår bedömning, att fler kvinnliga roller fick större talutrymme (bl.a. en tomtevetting spelad av Shima Niavarani).

Efter att det här inlägget väckt en häftig debatt (i medier och sociala medier) skrev Johanna Gårdare (19/12), programchef och ansvarig utgivare av årets julkalender, ett svarsinlägg på SVTs blogg. Därefter skrev GenderTimer och Fredrik Eklöf en replik på SVT Opinion. Ämnet har även tagits upp i bl.a. TV4 och diskuterats i podcasten Della Sport.

Resultat efter avsnitt 1-12 (publicerat 15/12):

Gemensam taltid kvinnor + tjejer: 1033 sek (27,6 %)
Gemensam taltid män + pojkar: 2705 sek (72,4 %)

Resultat efter avsnitt 1-24 (publicerat 27/12):

Gemensam taltid kvinnor + tjejer: 2476 sek (35,8 %)
Gemensam taltid män + pojkar: 4443 sek (64,2 %)

Bild: Filmparadiset

Skavlan ger män mer taltid än kvinnor

Skavlan 2016

Norsk-svenska succéprogrammet Skavlan ångar på med sin 16:e säsong. Nytt för hösten är att studion delvis är flyttad till New York, vilket tycks sprida glans på gästlistan. Studion har bl.a. gästats av Bruce Springsteen, Arianna Huffington, Paul Simon och Melinda Gates. Även svenska kändisar som Håkan Hellström, Michael Persbrandt och Laleh har deltagit.

Könsfördelningen tycktes jämn när vi kastade ett öga på gästlistan, men hur står det till med talfördelningen mellan könen? Det ville vi ta reda på genom att GenderTimer-mäta de 10 första avsnitten av säsongen.

Könsfördelning visade sig vara ganska jämn, 20 kvinnor och 24 män har hittills gästat. Resultaten visar sedan att kvinnornas gemensamma taltid (9858 sek, 43,5 %) var lägre än männens gemensamma taltid (12 775 sek, 56,5 %). Siffrorna visar också att en kvinna som gästar programmet får mindre taltid i genomsnitt än en man som gästar programmet (492 sek/snitt respektive 532 sek/snitt).

Om vi ser till den totala fördelningen (gäster + programledare) är Skavlan klart mansdominerat. Då får kvinnorna endast 33,4 % av taltiden och männen 67,6 %. Resultaten innebär att Skavlan i sin helhet hamnar på svarta listan som ett program som bidrar till att öka den redan ojämställda könsfördelning (en tredjedel) i media.

Resultat Skavlan, avsnitt 1-10:

Antal kvinnor som gäster: 20
Antal män som gäster: 24

Gemensam taltid kvinnorna som gästar: 9858 sek (43,5 % av gästernas taltid)
Gemensam taltid män som gästar: 12775 sek (56,5 % av gästernas taltid)

Taltid i genomsnitt per kvinna som gästar: 492 sek
Taltid i genonsnitt per man som gästar: 532 sek

Taltid Fredrik Skavlan: 7881 sek
Total taltid män som gästar + Fredrik Skavlan: 12775 + 7881 = 20656 sek (67,6 % av total tid)

Bild: seher.no