Etikettarkiv: SVT

Manlig dominans i SVTs Fråga Lund

Fråga Lund SVT

”Fråga Lund” är höstens nya underhållande faktaprogram på SVT med Kristian Luuk i spetsen. Det går ut på att en forskarpanel svarar på kluriga frågor om allt mellan himmel och jord. Programmet har en kvinnligt dominerad expertpanel, men hur fördelas egentligen taltiderna i sin helhet? Det ville vi ta reda på.

För att få fram relevant statistik har vi mätt de fem första avsnitten och summerat alla röster i programmet.

Själva könsfördelningen bland ”huvudpersonerna” är mycket jämnt fördelad. Kristian Luuk är programledare och forskarpanelen består av tre kvinnor och två män. Vid enstaka kortare reportage intervjuas folk på stan och deltar i mindre inslag, men i huvudsak består programmet av 50 % kvinnor och 50 % män.

Mätningen visar dock att taltiderna är mindre jämställda. Kvinnorna får sammanlagt 38 % av talartiden och männen 62 %. Den främsta anledningen till den manliga dominansen är att Kristian Luuk tar upp mycket talartid som programledare.

Det här är ett intressant exempel och en ”nöt att knäcka” för TV-kanalerna om de vill se till att öka kvinnors representation i media till en mer jämställd nivå. För även om paneler, gäster och experter har en jämn könsrepresentation – kan alltså manliga programledare leda till ojämställd talfördelning. Det såg vi inte minst i vår mätning av Breaking News med Filip och Fredrik.

Resultat Fråga Lund, Avsnitt 1-5:

Antal kvinnor (bland huvuddeltagarna) som fick taltid: 3
Antal män (bland huvuddeltagarna) som fick taltid: 3

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 5838 sek (38 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 9527 sek (62 %)

Taltid per kvinnlig huvuddeltagare: 1946 sek
Taltid per manlig huvuddeltagare: 3175 sek

Bild: Expressen.se

Barnkanalen arbetar genusmedvetet när barnprogram dubbas

ab-masterflyg-jpg

SVTs Barnkanalen arbetar medvetet med genus och jämställdhet när utländska barnprogram köps in och ska dubbas. I en artikel i Aftonbladet beskriver kanalens inköpschef, Pontus Torpvret, att det ibland blir hårda förhandlingar.

De har bl.a. bytt kön på karaktärer i program som ”Mästerflygarna” och ”Full fart i verksta”. Enligt Pontus är det deras plikt att visa att programmen är precis lika mycket för tjejer som killar. Det ultimata målet är 50/50. Men det handlar inte bara om statistik och siffror. Det handlar lika mycket om vilken typ av karaktärer tjejerna i filmerna får.

– Det vi framför allt är ute efter är att få fram tjejer som är starka. Vanliga tjejer om man säger så. Tjejer som klättrar i träd, tjejer som bygger lådbilar och tjejer som går på upptäcksfärd. Som tjejer faktiskt gör i vanliga livet. Samtidigt är vi måna om att lyfta fram mjuka killar också, säger han.

Cirka 70 procent av Barnkanalens material köps in från utlandet. Att hitta starka kvinnliga huvudkaraktärer kan vara en utmaning. Pontus fortsätter:

– Traditionellt är det ofta att tjejer ska vara ordentliga. Tjejer får ofta en roll att påpeka vad som är okej och vad som inte är okej, medan killarna tenderar att vara fria, vilda och busiga. Det är där vi gärna vill komma ett steg längre: Du kan vara vild och busig oavsett vem du är. Det är inte reserverat för killar.

Källa text: Aftonbladet.se
Bild: SVT.se

SVTs Sommarlov bidrar till jämställdhet

sommarlov SVT

Vi har mätt könsfördelning och taltider i det populära barnprogrammet Sommarlov, som visas på SVT varje morgon hela sommaren. Årets tema är superhjältar, vilket handlar om att väcka alla superhjältar runt om i landet för att stoppa den så kallade ”Sommarskuggan”. Programledarna reser bl.a. ut i Sverige en gång i veckan för att träffa olika barn som alla har olika superkrafter.

För att få fram relevant statistik mätte vi 10 avsnitt. Vi summerade programledarnas och övriga deltagares taltider (inkl alla som blir intervjuade). Och vi exkluderade filmerna/serierna som visas i programmen.

Programmet hade sammanlagt 57,7 % kvinnliga deltagare och 42,3 % manliga. Kvinnorna fick 53,7 % av taltiden och männen 46,3 %. Resultatet visar att Sommarlov har en relativt jämn fördelning. Fler kvinnliga deltagare och mer sammanlagd taltid för de kvinnliga deltagarna. Per person talade de kvinnliga deltagare dock lite mindre än de manliga.

Då kvinnor i stort bara utgör en tredjedel av de som kommer till tals i svenska medier, bidrar Sommarlov alltså till ökad jämställdhet sett från totalstatistiken.

Resultat Sommarlov, avsnitt 35-44:

Antal kvinnor/tjejer som fick taltid: 30 (57,7 %)
Antal män/pojkar som fick taltid: 22 (42,3 %)
En person som återkommer i flera avsnitt räknas alltså en gång per avsnitt

Gemensam taltid kvinnor/tjejer: 4616 sek (53,7 %)
Gemensam taltid män/pojkar: 3971 sek (46,3 %)

Bild: svtstatic.se

Jämn talfördelning i SVTs Liv och Horace i Europa

Liv-och-Horace-i-Europa

Ett tv-program som mött hård kritik är Liv och Horace i Europa. Åsikter som att ”Horace stämma dränker Liv” och att ”programmet är bildat men irriterande” har pekat på dess uppbyggnad mellan könen. Programmet har fallit i gamla mönster, där den manliga könsrollen bl.a. går ut på att informera sin omgivning om hur saker och ting ligger till. Och den kvinnliga könsrollen är mer prövande och inkluderande.

Vi ville se om denna ojämställda rollfördelning återspeglas i fördelning av talartid. Det gör den inte. Efter att ha mätt alla sex avsnitt visar resultatet att talfördelningen var jämn. 47,69% (Liv) respektive 52,31% (Horace). Men även om talfördelningen är jämn, är kritiken om deltagarnas roller i programmet intressant att analysera.

Det här är ett bra exempel på att man alltid ska ta båda perspektiven i beaktning när man analyserar hur kvinnor och män framställs i media. Allt är inte jämställt bara för att siffrorna pekar på att det är jämställt.

Taltider och talfördelning:

Sammanlagd taltid Liv: 3206 sek
Sammanlagd taltid Horace: 3516 sek

Procentuell fördelning: Liv 47,69% och Horace 52,31%

Genomsnittlig taltid Liv: 534 sek
Genomsnittlig taltid Horace: 586 sek

 

Bild: allas.se

Jämn talfördelning i Sportnytt

SVT-sportnytt

Sport har alltid varit en mansdominerad värld, inte minst vad gäller sponsoravtal och löner. Men hur står det egentligen till med rapporteringen av sport?

Vi blev nyfikna och bestämde oss för att mäta en av de sportrapporterande giganterna med GenderTimer, SVT’s Sportnytt, och se hur de låter kvinnliga respektive manliga röster höras i programmet.

För att få relevant statistik mätte vi 10 avsnitt under mätperioden 13-24 nov 2015 och summerade alla taltider.

Majoriteten av gångerna (8 av 10) leddes tittarna av en kvinnlig programledare. Tillsättningen av programledare kan ibland användas som ”metod” för att jämna ut talfördelningen. Men i den här mätningen visar resultaten att talfördelningen blev jämn oavsett om vi inkluderade eller exkluderade programledarnas taltider (mellan 45-55%).

Resultaten tyder på att redaktionen arbetar medvetet med en jämn könsrepresentation i sina produktioner. Sportnytt bidrar därmed till att få en jämnare fördelning av kvinnor och män som hörs i media.

Taltider exklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2530 sek
Sammanlagd taltid män: 3073 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 45,15% och Män 54,85%

Taltider inklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 4047 sek
Sammanlagd taltid män: 3472 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 53,82% och Män 46,18%

Bild: SVT