Vita & svarta listan

vita-svarta-listan3

VITA LISTAN (40%+)

SVARTA LISTAN (39%-)

Vi mäter och rapporterar kontinuerligt hur mycket kvinnor och män hörs i media. Vi gör det för att det är viktigt att alla grupper hörs och syns. Vi gör det för att de flesta av oss är så vana vid manlig dominans att vi inte ens märker när det händer. Genom att sätta siffror på vardagliga program hoppas vi bidra till att fler får upp ögonen för att ojämställdhet inte bara är övergrepp och förtryck, utan också något som händer när jag sitter och har det trevligt i soffan.

VIKTIGT! Våra mätningar och vår lista säger inte något om huruvida programmet är jämställt eller ej – de säger bara något om hur talfördelningen ser ut.

Målet är INTE att det alltid ska vara 50/50 uppdelad talfördelning. Det finns skäl att ibland låta det ena könet höras mer. I jämställdhetssammanhang brukar därför en 40/60-fördelning räknas som ett jämställt resultat.

Problemet uppstår när det i princip alltid är samma grupp som hörs och syns mest. Så länge som kvinnor är underrepresenterade i media totalt (endast 30%) kommer det att behövas fler kvinnodominerade program för att väga upp mansdominansen i andra program. Därför sätter vi program med en övervikt kvinnor på vita listan. De är alltså inte jämställda i sig men i ett ojämställt medielandskap bidrar de till en ökad jämställdhet. I media är det fallet, eftersom kvinnor bara representeras till 30 %.

GenderTimer-appen kan användas även för icke-binära kön, men vi fokuserar våra listor på kvinnor och män. Har du tips på hur vi kan designa listorna så att de inkluderar även icke-binära kön, lyssnar vi gärna på det.

Har du förslag på TV-program, serier, radioprogram eller något annat som du tycker vi ska uppmärksamma? Eller har du egna mätresultat? Tipsa oss gärna!